Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24822995 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-03-08
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i integracja ciągu technologicznego - Spawarki wraz z wyposażeniem MIG/MAG wraz ze stołami spawalniczymi i wyciągami
Organizator:NEW MBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: Wiejska 12b, 19-400 Olecko
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. olecki
Państwo: Polska
NIP:PL8471590287
Telefon / fax:600378799
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149529
Opis:Zakup i integracja ciągu technologicznego - Spawarki wraz z wyposażeniem MIG/MAG 4 sztuki wraz ze stołami spawalniczymi i wyciągami. ,,Fabryka niskopodwoziowych naczep do elastycznego transportu jachtów."
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-28-0002/21 - ,,Fabryka niskopodwoziowych naczep do elastycznego transportu jachtów."

Część 1
I. Spawarki - 4 szt. MIG/MAG

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem jest dostawa, instalacja i pierwsze uruchomienie spawarek wraz z wyposażeniem: MIG/MAG 4 sztuki wraz ze stołami spawalniczymi i wyciągami w podziale na części:
I. Spawarki - 4 szt. MIG/MAG
1. Inwertorowe źródło prądu w budowie modułowej z chłodnicą
2. Wydzielony podajnik drutu z kółkami transportowymi
3. Przewody pośrednie łączące podajnik ze źródłem prądu - 5-10 m z uchwytem
4. Uchwyt spawalniczy min. 400A i długości min. 4,5m z regulacją parametrów
5. Minimalny prąd spawania od 20 A
6. Wymiary źródła prądu nie większe niż (dł. x szer. x wys.) 750 x 300 x 550 mm
7. Stopień ochrony min IP 23
8. Rolki podające na drut 0,8 mm
9. Rolki podające na drut 1,0 mm
10. Rolki podające na drut 1,2 mm
11. Prowadnik drutu do stali węglowej dla średnicy 0,8 mm
12. Prowadnik drutu do stali węglowej dla średnicy 1,0 mm
13. Prowadnik drutu do stali węglowej dla średnicy 1,2 mm
14. Czterorolkowy podajnik drutu z rolką napędzającą wszystkie cztery rolki
15. Możliwy zakres średnic stalowych drutów spawalniczych 0,8-1,6mm
16. Spawanie prądem pulsacyjnym.
17. Spawanie prądem w pulsie podwójnym.
18. Automatyczne nastawianie parametrów spawania (funkcja synergii)
19. Programy synergiczne spawania dla drutów litych i proszkowych do stali niestopowej
20. Wskaźnik spawania punktowego
21. Możliwość ustawienia charakterystyki prądowej do spawania stali nierdzewnej
22. Program procesu zwarciowego do wykonywania warstw przetopowych i zalewania szczelin
23. Program spawania skoncentrowanym łukiem o większej energii niż łuk zwarciowy, umożliwiający wzrost prędkości spawania
24. Wyświetlanie po każdym zakończeniu spawania: rzeczywistych wartości prądu spawania oraz napięcia spawania
25. Cyfrowa korekta długości łuku spawalniczego
26. Możliwość ustawienia prądu startowego, 2-taktu i specjalnego 4-taktu z drugim głównym prądem spawania, regulacją czasów pomiędzy poszczególnymi etapami spawania i regulacją prądu wypełniania krateru
27. Szybki dostęp do zapisanych programów spawalniczych, możliwość przełączania się między nimi z poziomu uchwytu
28. Możliwość zapisania minimum 5 własnych programów spawania.
29. Budowa modułowa umożliwiająca bezproblemowe podłączenie chłodnicy.
30. Możliwość prowadzeni prostej dokumentacji poprzez dodatkowe gniazdo.
31. Reduktor gazu w zakresie dla Ar/CO2
Przyłbica spawalnicza:
1. klasa EN379 (1/1/1/1)
2. wymagania norm CE, DIN, ANSI, CSA,, AS/NZSm, GOST-R lub równoważne
3. Stopień zaciemnienia pasywny max. 4 DIN
4. Dwa zakresy płynnej pracy 5-9 DIN oraz 9-13 DIN
5. Funkcja szlifowania
6. Waga nie więcej niż 500g
7. Wyświetlacz korzystający z funkcji rzeczywistych kolorów
8. Pole widzenia nie mniejsze niż 50x100mm
Okres gwarancji
24 mc

Część 2
II. Wentylacja

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem jest dostawa, instalacja i pierwsze uruchomienie spawarek wraz z wyposażeniem: MIG/MAG 4 sztuki wraz ze stołami spawalniczymi i wyciągami w podziale na części:
II. Wentylacja
Urządzenie z filtrem dla 4 punktów spawalniczych. Jedno urządzenie minimum w wersji z dwoma ramionami odsysającymi oraz zintegrowanymi przepustnicami umożliwiające na jednoczesną lub zmienną pracę w dwóch miejscach roboczych z możliwością regulacji mocy ssącej.
1. Stopień filtracji - 2
2. Metoda filtracyjna - Filtr wymienny
3. Powierzchnia filtra - 17 m2
4. Typ filtra - Kaseta filtracyjna
5. Materiał filtracyjny - Włóknina szklane lub równoważne o pozwalające na minimum stopnia oczyszczenia
6. Stopień oczyszczania - > 99.5 %
7. Klasa filtra - E12
8. Filtr wstępny - Tak.
9. Moc ssąca - 2 x 700 m3/h
10. Wymiary (sz. x w. x g.) - 797 x 828 x 977 mm
11. Napięcie przyłącza - 3 x 400 V / 50 Hz
12. Prąd znamionowy - 2.3 A
13. Napięcie sterownicze - 24 V, DC
14. Poziom ciśnienia akustycznego - 72 dB(A)
15. Typ wentylatora - Wentylator radialny
16. liczba ramion - 2
17. Typ ramiona odciągowego - Wykonanie z wężem ssącym
18. Średnica ramienia odsysającego - 150 mm
19. Długość ramienia - 3 m
Okres gwarancji
24mc

Część 3
III. Stoły spawalnicze 4 sztuki.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem jest dostawa, instalacja i pierwsze uruchomienie spawarek wraz z wyposażeniem: MIG/MAG 4 sztuki wraz ze stołami spawalniczymi i wyciągami w podziale na części:
III. Stoły spawalnicze 4 sztuki.
1. płyta bazowa jednolita ze stali narzędziowej
2. twardość powierzchni min. 850 HV
3. stół min. hartowany i azotowany
4. otwory o średnicy 22 mm na płycie bazowej w rastrze 100 mm x100 mm rozmieszczone w siatce ukośnej,
5. linie siatki na płycie bazowej w odstępach co 100 mm
6. blat usztywniony żebrami
7. minimalna grubość blatu 17 mm
8. miarka z podziałką milimetrową na powierzchni blatu
9. płyty boczne stołu o wysokości min. 150 mm
10. otwory o średnicy 22 mm w siatce 50mm na bocznych płytach stołu
11. krawędzie stołu i otworów, narożniki stołu zaokrąglone,
12. stół trwale zabezpieczony przed przywieraniem odprysków spawalniczych i korozją na całej powierzchni poprzez azotowanie plazmowe.
13. wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym
14. zoptymalizowane krawędzie zewnętrzne stołu
15. nogi stołu z precyzyjną regulacją wysokości w zakresie minimum 50 mm
16. nośność stołu minimum 1000 kg.
Okres gwarancji
24 mc
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert

2023-03-22

Data opublikowania ogłoszenia

2023-03-08

Data ostatniej zmiany

2023-03-09 12:10:46
Termin składania:2023-03-22
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olecki
Gmina
Olecko
Miejscowość
Olecko

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olecki
Gmina
Olecko
Miejscowość
Olecko

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olecki
Gmina
Olecko
Miejscowość
Olecko
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
o Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych,
o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
o Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych
o Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
o Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Warunki zmiany umowy
17. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
Przewiduje się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:
1) Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu - rozwiązanie zamienne musi być z zachowaniem standardu, funkcji i parametrów technicznych dla zakresu wykonania, dostarczenia lub zmontowania.
2) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy.
3) Zmiany warunków i terminów płatności w szczególności w przypadku, gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych w wyniku prac budowlanych prowadzonych w hali, gdzie przedmiot zamówienia ma być dostarczony. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony lub skrócony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności.
5) W przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca; Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.
6) Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie;
b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
f) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;
7) W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
8) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.
9) Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot.
10) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
11) Zmiany wynikających ze zmian projektu na które zgodę wydał PARP w szczególności dotyczy terminów realizacji zadań i zakresu rzeczowo finansowego,
12) Zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie, w szczególności, jeżeli ulegnie zmianie harmonogram budowy hali, będą tego wymagać zmiany ciągu technologicznego, ulegną zmianie przepisy prawa mające wpływ na realizację zamówienia, zadziała siła wyższa, przy czym wymienione zdarzenia nie muszą wystąpić jednocześnie.
13) Zamawiający zostanie zobowiązany przez instytucję finansującą projekt do wprowadzenia w nim zmian wpływających na realizację zamówienia.
14) Realizacja zamówienia będzie zależeć od uzyskania zgody instytucji finansującej lub innej uprawnionej instytucji.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
brak wymagania
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
brak wymagania
Typ
Potencjał techniczny
Opis
brak wymagania
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
brak wymagania
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
brak wymagania
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
10. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY NA ETAPIE SKŁADANIA OFERT
1) Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2) Karty katalogowe inne dokumenty urządzenia na podstawie których będzie można stwierdzić spienienia kryterium parametrów minimalnych i warunków dostawy.
3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty podpisane przez osobę figurującą we właściwym dokumencie rejestrowym (lub innym dokumencie), jako posiadającą uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik nie wskazany w dokumencie rejestrowym).
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
6) Wykluczenia z postępowania: z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz:
a. powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (treść oświadczenia zawarta została w zał. nr 1 - formularz oferty.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-08
Data ostatniej zmiany
2023-03-08 15:42:42

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W kryterium ,,CENA"- (maksymalnie 80 punktów) przyznaje się wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną netto przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę (80 punktów).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W kryterium ,,Gwarancja w miesiącach"- (maksymalnie 20 punktów) przyznaje się wartości punktowe dzieląc wartość oferty badanej przez najdłuższy okres gwarancji, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę (20 punktów) z tymże wartość minimalna to 24 mc.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W kryterium ,,Gwarancja w miesiącach"- (maksymalnie 20 punktów) przyznaje się wartości punktowe dzieląc wartość oferty badanej przez najdłuższy okres gwarancji, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę (20 punktów) z tymże wartość minimalna to 24 mc.
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W kryterium ,,CENA"- (maksymalnie 80 punktów) przyznaje się wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną netto przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę (80 punktów).

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W kryterium ,,CENA"- (maksymalnie 80 punktów) przyznaje się wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną netto przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę (80 punktów).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W kryterium ,,Gwarancja w miesiącach"- (maksymalnie 20 punktów) przyznaje się wartości punktowe dzieląc wartość oferty badanej przez najdłuższy okres gwarancji, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę (20 punktów) z tymże wartość minimalna to 24 mc.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Wojciech Górnik
tel.: 600378799
e-mail: wojciechgornik@icloud.com
Kod CPV:42662000-4, 42662000-4, 42662000-4
Numer dokumentu:2023-1675-149529, 1/2023
Źródło: Internet i własne
2023-03-15 08:14
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.

2023-03-09 14:29
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.