Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23432368 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-06-21
Przedmiot ogłoszenia:Zakup mięsa, wędlin
Organizator:Urząd Miasta i Gminy Kórnik Oddział: Przedszkole w Kamionkach
Adres: plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. poznański
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/629589
Opis:18/2022/ŻK/MIĘSO, WĘDLINY Zakup mięsa, wędlin w terminie 01.07 - 31.08.2022r. dla Żłobka "Hocki Klocki"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Zakup mięsa, wędlin w terminie 01.07 - 31.08.2022r. dla Żłobka "Hocki Klocki" zgodnie z załącznikiem
Załacznik nr 2 - wzó [...].xlsx
1 dostawa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/629589
Składania : 29-06-2022 16:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/629589
Termin składania:2022-06-29
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Żłobek "Hocki Klocki" wystawił zapytanie ofertowe, uprzejmie prosimy o dołączenie podpisanego załącznika nr 1, nr 2 oraz nr 3 z zapytania ofertowego.
,,Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.1 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp."
"Miasto i Gmina Kórnik informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz 1751), od dnia 1 listopada 2019r będzie dokonywać płatności od 15.000,-zł brutto należnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. "split payment"."
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 3 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Agnieszka Chmielewska
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Oddział: Przedszkole w Kamionkach
plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 629589
Źródło: Internet i własne - Opennexus