Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24176428 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-09
Przedmiot ogłoszenia:Zakup mieszanki paszowej uzupełniającej dla bydła mlecznego wraz z dostawą
Organizator:Stadnina Koni ,,RACOT" Sp. z o.o. z siedzibą w Racocie
Adres: ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. kościański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 0-65 511-79-64, fax 0-65 511-79-46, 609665237
E-mail:
Opis:Stadnina Koni ,,RACOT" Sp. z o.o. z siedzibą w Racocie
zaprasza do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę mieszanki paszowej uzupełniającej non GMO dla bydła mlecznego stanowiącej średnio 10% dziennej dawki TMR w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.
Przedmiotem zamówienia jest hurtowy zakup mieszanki paszowej uzupełniającej dla bydła mlecznego wraz z dostawą do fermy bydła w miejscowości Gryżyna, Ul. Zielona 16 w ilości 730 ton. Pasza nie może zawierać produktów genetycznie modyfikowanych co musi być potwierdzone certyfikatem non GMO.
Zamawiający informuje, że podane ilości paszy są szacunkowe. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb. Dostawy jednorazowe obejmować będą nie mniej niż 24 tony, średnio dwa razy w miesiącu. DOSTAWA zamówienia realizowana będzie na koszt dostawcy.
Pasza uzupełniająca powinna zawierać w odpowiednich proporcjach :
- białko surowe na poziomie 33%,
- oleje i tłuszcze,
- mikro i makroelementy (witaminy i sole mineralne) oraz substancje buforujące,
- drożdże paszowe,
- absorbent mykotoksyn.
Średnie zużycie na krowę wysokowydajną 6 kg paszy.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty można przesłać:
- pocztą na adres: Stadnina Koni ,,RACOT" Sp. z o.o., Ul. Dworcowa 5, 64-000 Racot
- pocztą elektroniczną na adres: stadninakoni@racot.pl Oferty należy składać do dnia 10.12.2022r.
Termin składania:2022-12-10
Wymagania:Kryterium oceny złożonej oferty będą: skład, termin płatności, cena netto za 1 tonę paszy.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.
Kontakt:Szczegółowe informacje pod numerem tel. Maciej Wojciechowski 609665237
Źródło: Internet i własne
Załączniki: