Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27164944 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-14
Przedmiot ogłoszenia:Zakup nowych licencji oraz odnowienie praw do użytkowania posiadanych licencji systemu
Organizator:MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A
Adres: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 22 445 50 00
E-mail:
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/435974
Opis:Zakup nowych licencji oraz odnowienie praw do użytkowania posiadanych licencji systemu SAS on-premise Gemalto/Thales
Opis postępowania: Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie wstępnej wyceny na: Zakup nowych licencji oraz odnowienie praw do użytkowania posiadanych licencji systemu SAS on-premise Gemalto/Thales

Formularz wyceny i Opis przedmiotu zamówienia znajdują się w zakładce Załączniki.

Formularz wyceny należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Spółki, wyłącznie ze swojego profilu zarejestrowanego na Platformie zakupowej poprzez załączenie Formularza ofertowego w zakładce Załączniki. Uznaje się, że osoba zamieszczająca na platformie zakupowej Spółki wszelkie dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz oferty jest upoważniona przez Wykonawcę i działa w jego imieniu.

Jednocześnie informujemy, iż cena wskazana Formularzu wyceny służyć będzie wyłącznie rozeznaniu rynku przez Zamawiającego, nie stanowi wiążącej oferty do udzielenia zamówienia.
Grupa asortymentowa: Licencje IT 04-01
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/435974
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-05-14 14:00 2024-05-21 09:00
Termin składania:2024-05-21
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:
Kontakt:MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A
pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa
tel.: 22 445 50 00
MOSTEK KATARZYNA [PZP-DRZ-WRP]
K.Mostek@mpwik.com.pl
Zamawiający: Wydział Realizacji Zamówień Priorytetowych
Numer dokumentu:Analiza rynku
Źródło: Internet i własne
Załączniki: