Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21025128 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-04-07
Przedmiot ogłoszenia:Zakup oleju syntetycznego do sprężarek
Organizator:44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim
Adres: Słubicka 10, 66-600 Krosno Odrzańskie
Województwo / powiat: lubuskie, pow. krośnieński (odrzański)
Państwo: Polska
Telefon / fax:261672556
E-mail:
Opis:Zakup oleju syntetycznego do sprężarek BAUER
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy złożyć w terminie

do dnia 15.04.2021r
w formie pisemnej, email lub faxem na adres Zamawiającego:

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Słubicka 10
66-600 Krosno Odrzańskie

Z dopiskiem na kopercie: " Służba MPS"
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.04.2021r. o godz. 11.00
Termin składania:2021-04-15
Wymagania:Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro
Numer dokumentu:106/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: