Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14099241 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-09-13
Przedmiot ogłoszenia:Zakup opału
Organizator:Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego
Adres: ul. Kościelna 8,, 87-330 Jabłonowo Pomorskie
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 56 49 80 029
Opis:Zakup opału z dostawą dla Szkoły Podstawowej na okres grzewczy 2017- 2018.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
miał wysokokaloryczny 55 ton (min. 22 500 kj/kg)
- ekogroszek 110 ton (min. 26 000 kj/kg)
Wymagania organizacyjne - dostawy cykliczne opału w uzgodnieniu z Dyrektor SP w
ciągu 3 dni od zgłoszenia. Max ilość jednorazowej dostawy: miał 10 ton, ekogroszek
15 ton.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym wraz z załącznikami
w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat, do dnia 22.09.2017r. do godz. 10;00 w kopercie
zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
,,Zapytanie ofertowe - Zakup opału z dostawą dla Szkoły Podstawowej na okres
grzewczy 2017 - 2018.
Otwarcie ofert:Termin otwarcia oferty 22.09.2017r. godz. 10;20
Termin składania:2017-09-22
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: 17.10.2017 - 28.04.2018r.
3. Uprawnienia do wykonania zamówienia - oświadczenie.
Wymagania:4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
- cena 100%
Kontakt:6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Berent tel. 56 49 80 029
Numer dokumentu:SPJ 271.1.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: