Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-09
Przedmiot ogłoszenia:Zakup oraz dostawa materiałów medycznych
Organizator:Komenda Portu Wojennego Świnoujście
Adres: Steyera 28, 72-600 Świnoujście
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Świnoujście
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax 261-24-25-87
E-mail:
Opis:Zaprasza do złożenia szacunkowej oferty cenowej na zakup:
1. Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej -165 szt.
2. Rękawice ratownicze -165 par.
3. Lubrykant w żelu -165 szt.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej:
1. konstrukcja opatrunku:
- okrągły o śr.min.14 cm, dopuszczalny jest opatrunek owalny o wym.23cm x 19 cm (?10%),
- wentylowy, z trójdzielną zastawką jednokierunkową, dopuszczalny jest pojedynczy zawór jednokierunkowy o konstrukcji chroniącej przed zablokowaniem kanałów powietrznych oraz korkiem zamykającym działanie zaworu jednokierunkowego. Dopuszczalny jest opatrunek o konstrukcji:
- opatrunek w formie prostokąta o wym. 15 x 20 cm ?10% zbudowany na bazie podłoża włókninowego z otworem przeznaczonym do przykrycia rany klatki piersiowej, wykorzystującym zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu tworzywem sztucznym (folią) z czterema okrągłymi wylotami zlokalizowanymi w narożnych jej częściach, umieszczonymi na włókninie - opatrunek umożliwia wydostawanie się zarówno powietrza zalegającego w jamie opłucnowej jak i krwi czy innych płynów wydostających się z rany ciała w dowolnym położeniu pacjenta niezależnie, czy jest to pozycja siedząca czy leżąca
2. jałowy
3. samoprzylepny, z silnym klejem pozwalającym na przyklejenie na mokre ciało
4. opakowanie chroniące przed zamoczeniem, dopuszczalne jest pakowanie "próżniowe"
5. instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu (zalecane piktogramy),
6. okres ważności min.3 lata w dniu dostawy nie krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności
b) Rękawice ratownicze:
1. jednorazowego użytku, niesterylne
2. nitrylowe
3. hipoalergiczne, nielateksowe, niepudrowane
4. przedłużony mankiet
5. kolor niebieski
6. okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności.
c) Lubrykant w żelu (obojętny farmakologicznie):
1. ułatwiający zakładanie rurek,
2. jednorazowe opakowanie 3-5 g,
3. okres ważności 3- 5 lat,
4. okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i sposób składania oferty:
1. Ofertę cenową należy:
a) przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: a.mosionek@ron.mil.pl lub
kpw.zpofert@ron.mil.pl w terminie do dnia 11.05.2018r. do qodz.10.00
Termin składania:2018-05-11
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
Wykonawca proponuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:..............
Wymagania:. Opis sposobu obliczania ceny.
W ofercie proszę podać :
1) cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
2) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
3) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Dla wyrobów medycznych dołączyć dokumenty dopuszczajęce wyrób do użytkowania zgodnie z aktualną ustawą o wyrobach medycznych.
Uwagi:UWAGA: powyższe zapytanie oraz Wasza oferta nie są wiążące dla stron.
Kontakt:Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z kpt. Alina MOSIONEK tel. 261-24-25-87, adres e-mail: a.mosionek@ron.mil.pl
tel./fax 261-24-25-87
e-mail: a.mosionek@ron.mil.pl
e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl
Numer dokumentu:52/SŁ. ZDR./2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: