Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27483085 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-07-04
Przedmiot ogłoszenia:Zakup programu do gastronomi hotelowej
Organizator:HOTELE GRUPY MARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
NIP:PL8133634943
Telefon / fax:725 885 805
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/193106
Opis:Zakup programu do gastronomi hotelowej
Powstaje w kontekście naboru
KPOD.01.01-IZ.00-000/01 -

Część 1
Zakup programu do gastronomi hotelowej

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis
Zakup oprogramowania wraz z integracją ze środowiskiem cyfrowym hotelu Hilton ONQ Systems. Implementacja zakupionego oprogramowania do procesów obsługi zamówień restauracji do kuchni hotelowej. Oprogramowanie powinno obsługiwać sprzęt POS oraz drukarki i ekrany kuchenne, przeznaczone do intensywnego użytkowania wraz z możliwością składania podpisów przez gości na tabletach i archiwizacja ich podpisów w bazie danych. Konstrukcja oprogramowania powinna zapewnić zarządzanie łącznością z urządzeniami płatniczymi lub PIN Padami jako platforma rozwiązań płatniczych do przekazywania transakcji, konfiguracji, przechowywania i raportowania, w tym scentralizowanego rejestrowania i monitorowania. Oprogramowanie powinno zapewnić elastyczne modyfikacje layoutów położenia stolików w restauracji oraz monitorować statusy zamówień. Sprzedaż dań powinna być zintegrowana modułem z magazynowym, wspierając tym samym zarządzanie gospodarką i monitorowanie zapasów w restauracji.
Okres gwarancji
36 msc
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-07-10
Termin składania:2024-07-10
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2024-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Gmina
Rzeszów
Miejscowość
Rzeszów
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2024-07-18
Koniec realizacji
2024-09-13
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Implementacja zakupionego oprogramowania do procesów obsługi zamówień restauracji do kuchni hotelowej i działającego w koordynacji z kuchnią magazynu gastronomicznego, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
Etap 2
Początek realizacji
2024-09-16
Koniec realizacji
2024-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
nd
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oprogramowanie musi znajdować się na liście certyfikowanych przez Hilton Wordwide HQ systemów do wsparcia gastronomii i hotelarstwa
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferent prac musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia objętego niniejszą procedurą, tj. być wyspecjalizowanym podmiotem z branży technologii informacyjnych IT.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent prac musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym terminową realizację przedmiotu zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferowane oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego terminalem dotykowym POSLINE24 X-5015 15" I5-4210U, 8GB, 128GB SSD, WIN 1O IOT LTSC, MSR.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
System musi być wdrożony oraz serwisowany przez polskojęzyczny zespół konsultantów.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2024-07-03
Data ostatniej zmiany
2024-07-03 17:56:31

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Ceny ofert netto (waga 100 %)
Kontakt:Osoby do kontaktu
Edyta Bielecka
tel.: 725 885 805
e-mail: edyta.bielecka@hgi.rzeszow.pl
Kod CPV:48110000-2, 48217000-2
Numer dokumentu:2024-71566-193106
Źródło: Internet i własne
Załączniki: