Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-28
Przedmiot ogłoszenia:ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO WRAZ Z AKCESORIAMI
Organizator:Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
Adres: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 022 542 20 00, fax: 022 698 31 44
E-mail:
Opis:ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO WRAZ Z AKCESORIAMI
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2019 r. do godziny 10:00 na adres email: r.nastanska@mazowia.eu
Termin składania:2019-07-10
Wymagania:Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: