Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19194060 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2020-05-04
Przedmiot ogłoszenia:Zakup środka ochrony roślin
Organizator:Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o
Adres: ul. Fabryczna 2b, 48-250 Głogówek
Województwo / powiat: opolskie, pow. prudnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 437 32 59, fax. 077 437 36 55
E-mail:
Opis:Zapytanie o cenę na zakup środka ochrony roślin
Ośrodek Hodowli Zarodowej ,,Głogówek" Sp. z o.o. w Głogówku zwraca się z
prośbą o nadesłanie ofert cenowych na zakup środka ochrony roślin .
o TRUTKA NA GRYZONIE POLNE NORMIX -granulat - 2000kg
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać pocztą na adres.
Ośrodek Hodowli Zarodowej ,,Głogówek" Sp zo.o.w Głogówku
Ul. Fabryczna 2b
48-2 50 Głogówek,
? lub faksem na nr 077-43-73-655.
? lub pocztą elektroniczną na adres: ohz@ohz-glogowek.pl
Oferty należy przesłać do dnia 12.05.2020 r. do godz. 13:00
Termin składania:2020-05-12
Miejsce i termin realizacji:Termin dostawy: do 20.05.2020.
Wymagania:Oferta powinna zawierać proponowany termin płatności
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyny.
Kontakt:Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu. 728-982-800.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: