Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-26
Przedmiot ogłoszenia:Zakup urządzeń sieciowych
Organizator:Politechnika Warszawska
Adres: Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel (22) 234-72-11
Opis:Zakup urządzeń sieciowych do projektu NAVSAR, ISE PW
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń sieciowych do projektu NAVSAR, ISE PW
2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące składniki:
Tabela 1. Lista składników przedmiotu zamówienia Lp. Składnik przedmiotu zamówienia Ilość
1
Adapter TB3 do 10 GbE SFP+
1
2
Router/switch WiFi
5
3
Switch GbE
10
4
Karty sieciowe 10GbE
3
5
Stacja dokująca
4
6
Komputer typu NUC
2
Wymagania techniczne oraz formalne stawiane przez Zamawiającego wskazanym składnikom przedmiotu zamówienia zaprezentowano poniżej:
Tabela 2. Wymagania techniczne stawiane przez Zamawiającego :
2.1 Specyfikacja urządzeń: w zalaczniku
Miejsce i termin składania ofert: 9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z zaznaczonym numerem postępowania tzn.: WEiTI/26/4d.1.1/ZP/2019/1033 w Biurze Zamówień Publicznych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 WARSZAWA, pok. 101.
do dnia 30.08.2019r. do godziny 13:00
Termin składania:2019-08-30
Wymagania:7. Oferta powinna zawierać:
6.1 Formularz oferty - na załączonym formularzu (załącznik nr 1)
6.2 Oświadczenie, wg. wzoru (załącznik nr 2).
6.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik, a nie wynika to bezpośrednio z dokumentacji wskazanej powyżej w punkcie 7.1, 7.2..
8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Kod CPV:32420000-3, 30237110-3, 32413100-2, 30237135-4, 30237120-6
Numer dokumentu:WEITI/26/4D.1.1/ZP/2019/1033
Źródło: Internet i własne
Załączniki: