Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16100943 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-27
Przedmiot ogłoszenia:Zakup usług telefonii komórkowej
Organizator:Miasto Katowice
Adres: ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (+48 32) 259 39 09
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
udzielanym na podstawie art. 26 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 319) o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Miasto Katowice reprezentowane przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice
zaprasza do składania ofert (o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia)
na: Zakup usług telefonii komórkowej (karty prepaid) dla pracowników zaangażowanych w prace Zespołów tematycznych oraz wydarzeń związanych z przygotowaniami do Konferencji COP 24.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług telefonii komórkowej świadczonych za pomocą 18 kart prepaid - startery z nowymi numerami wraz z dodatkowymi doładowaniami zapewniającymi możliwość dostępu przez okres 3 m-cy do następujących usług:
- nielimitowana ilość połączeń głosowych i wiadomości SMS wychodzących i przychodzących do/z wszystkich krajowych sieci komórkowych (nie dotyczy roamingu, SMS Premium, WAP Premium),
- pakiet Internetu 10 GB dla każdego numeru na okres 3 m-cy
- połączenia na numery międzynarodowe - szacujemy 500 godzin dla każdego numeru przez okres 3 m-cy
- SMSy na numery międzynarodowe - szacujemy 500 smsów na 3 m-ce dla każdego numeru Wielkość kart SIM trzy w jednym.
2. Ogłoszenie skierowane jest tylko do operatorów telefonii komórkowej.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Administracyjnego ul. Młyńska 4 pok. 316 lub w formie elektronicznej na adres a@katowice.eu, do dnia 2.10.2018 r. do godz. 10.00.
Termin składania:2018-10-02
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia: karty wraz z doładowaniami należy dostarczyć do siedziby zamawiającego najpóźniej 5 dni od złożenia zamówienia.
Wymagania:3. Kryterium oceny ofert jest cena.
5. Termin płatności za wykonaną usługę wynosi 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Katowice.
7. Wybór oferty stanowić będzie zawarcie umowy.
Postępowanie może zostać unieważnione, w szczególności w przypadku: braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego, błędów w postępowaniu (np. nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału, kryteriów oceny ofert, postanowień umownych) lub jeśli przebieg postępowania wskazuje, że niemożliwe będzie wykonanie zamówienia w określonym terminie.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: