Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27439879 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-06-27
Przedmiot ogłoszenia:Zakup usług wsparcia technicznego dla licencji FileNet
Organizator:Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48222201214
E-mail:
Strona www:https://portal.gaz-system.pl/platform/demand/notice/public/6745/details
Opis:Zakup usług wsparcia technicznego dla licencji FileNet
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.gaz-system.pl/platform/demand/notice/public/6745/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2024-07-04 12:00
Termin składania:2024-07-04
Uwagi:Dodatkowe informacje:
1. Wszystkie szczegóły związane z udziałem w postępowaniu przetargowym, a także warunki realizacji zamówienia zostały określone w treści udostępnionej SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia.
3. Informacja o ewentualnej konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy została określona w treści udostępnionej SWZ.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Magdalena Jagielska
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
magdalena.jagielska1@gaz-system.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48222201214
Numer dokumentu:NP/2024/06/0513/PS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: