Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-02-05
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wraz z dostawą materiałów do śrutowania i piaskowania
Organizator:PKP CARGOTABOR SP. Z O.O
Adres: ul. Półłanki 1, 30-858 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (+48) 12 393 20 36, 573858838
E-mail:
Strona www:https://ezakupy.pkpcargo.com/auction/auction/preview-auction/id/96807
Opis:RFP na zakup wraz z dostawą materiałów do śrutowania i piaskowania
Opis postępowania: Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w RFP na zakup i dostawę materiałów do śrutowania i piaskowania - szczegółowe informacje dostępne w zakładce załączniki "OPZ MATERIAŁÓW DO ŚRUTOWANIA I PIASKOWANIA" wraz z ofertą proszę o dołączenie podpisanego oświadczenia z załącznika. Wymagania dotyczące postępowania. Termin płatności 60 dni od daty doręczenia faktury. Termin realizacji: 10 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. DOSTAWA po stronie oferenta. Przyjęcie do magazynu odbywa się w dni robocze w godz.ch od 7 do 15. Oferta nie spełniająca warunków niniejszego postępowania zostanie odrzucona. Osoba do kontaktu: Anna Makuła tel. 573-858-838 e-mail: anna.makula@pkpcargotabor.com. Zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień w PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. uczestnikom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w rozpoznaniu rynku Regulamin dostępny jest w zakładce "Regulacje i procedury."
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ezakupy.pkpcargo.com/auction/auction/preview-auction/id/96807
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-02-05 14:00 2024-02-08 13:00
Termin składania:2024-02-08
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 0 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:PKP CARGOTABOR SP. Z O.O
ul. Półłanki 1
ul.30-858 Kraków,
tel. (+48) 12 393 20 36
ANNA MAKUŁA
573858838
anna.makula@pkpcargotabor.com
Zamawiający: Południowy Zakład Napraw Taboru
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Numer dokumentu:TPZSL-260-07-2024KR
Źródło: Internet i własne