Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20899953 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-03-15
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wraz z dostawą używanych pojemników na odpady
Organizator:Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,USKOM" Sp. z o.o. w Kożuchowie
Adres: ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów
Województwo / powiat: lubuskie, pow. nowosolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 68/355-22-08
E-mail:
Opis:Zakup wraz z dostawą używanych pojemników na odpady
0 pojemności 120 1 lub 140 1
o 80 sztuk w kolorze żółtym
o 80 sztuk w kolorze niebieskim
o 100 sztuk w kolorze brązowym
3. OCZEKIWANIA JAKOŚCIOWE:
o pojemniki muszą być czyste
o pojemniki nie mogą być uszkodzone
o pojemniki muszą być wykonane z plastiku odpornego na niskie temperatury
1 promieniowanie UV
Miejsce i termin składania ofert: a. Ofertę należy złożyć do dnia 22.03.2021 r. do godz. 12:00 osobiście lub elektronicznie na adres Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,USKOM" Sp. z o.o. w Kożuchowie Ul. Elektryczna 9, 67 - 120 Kożuchów, Tel. 68 355 22 08, sekretariat@uskom.eu.
Termin składania:2021-03-22
Miejsce i termin realizacji:Kupujący zastrzega, iż realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej do 29.03.2021 r.
Wymagania:Kupujący oczekuje załączenia do oferty zdjęć oferowanych pojemników na dowolnym nośniku.
b. Sprzedający składa tylko jedną ofertę.
c. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć i rozładować przedmiot zamówienia we wskazanym przez Kupującego miejscu, tj. Składowisko Odpadów Komunalnych w Stypułowie, własnym środkiem transportu i na własny koszt.
d. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, kopie KRS lub aktualny na dzień składania oferty wypis z ewidencji gospodarczej, wydruk potwierdzający posiadanie rachunku bankowego zgłoszonego do urzędu skarbowego.
e. Jedynym kryterium wyboru jest cena.
5. ZAŁOŻENIA: Warunki płatności:
Płatność będzie realizowana po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego w terminie 21 dni od otrzymania faktury.
Umowa:
Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzona umowa współpracy. PUK USKOM Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty.
Numer dokumentu:ZUK 5/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: