Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-06
Przedmiot ogłoszenia:Zakupu materiałów diagnostycznych
Organizator:2. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261656200
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/2wog/public/postepowanie?postepowanie=66914568
Opis:zakupu materiałów diagnostycznych dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu - zapytanie ofertowe
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wrocław dn. 06.05.2024 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Skarb Państwa - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, Ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu materiałów diagnostycznych dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu zawartych w pakietach 1-11 (w załączeniu). Zamawiający nie wymaga złożenia oferty na każdy pakiet. Termin realizacji : 21 dni, na podstawie jednorazowego zamówienia. Miejsce dostawy Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Ul. Ślężna 158,50-984 Wrocław. W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego wraz z plikiem Excel dot. danego pakietu oraz przesłanie za pośrednictwem platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/2wog (zakładka złóż ofertę) lub za pośrednictwem e-mailem na adres: 2wog.wydz.med@ron.mil.pl , najpóźniej do dnia 13.05.2024 r. z poważaniem SZEF WYDZIAŁU MEDYCZNEGO 2.WOG mjr lek. Arkadiusz WILISOWSKI UWAGA: 1. Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 3. Załącznikiem do zapytania ofertowego jest wzór formularza ofertowego zawierającego klauzulę informacyjną dot. RODO.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/2wog/public/postepowanie?postepowanie=66914568

TERMIN SKŁADANIA ofert
13-05-2024 23:59:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 14-05-2024 08:00:00
Termin składania:2024-05-13
Wymagania:Warunki udziału

1. ZADANIE NR 1

PAKIET 1.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 1.3
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. ZADANIE NR 2

PAKIET 2.1
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 2.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 2.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 2.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. ZADANIE NR 3

PAKIET 3.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 3.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 3.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 3.4
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. ZADANIE NR 4

PAKIET 4.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 4.2
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 4.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 4.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5. ZADANIE NR 5

PAKIET 5.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 5.2
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 5.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 5.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

6. ZADANIE NR 6

PAKIET 6.1
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 6.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 6.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 6.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

7. ZADANIE NR 7

PAKIET 7.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 7.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 7.3
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 7.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

8. ZADANIE NR 8

PAKIET 8.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 8.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 8.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 8.4
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

9. ZADANIE NR 9

PAKIET 9.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 9.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 9.3
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 9.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

10. ZADANIE NR 10

PAKIET 10.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 10.2
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 10.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 10.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

11. ZADANIE NR 11

PAKIET 11.1
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 11.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 11.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

PAKIET 11.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1. ZADANIE NR 1

PAKIET 1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

2. ZADANIE NR 2

PAKIET 2.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

3. ZADANIE NR 3

PAKIET 3.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

4. ZADANIE NR 4

PAKIET 4.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

5. ZADANIE NR 5

PAKIET 5.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

6. ZADANIE NR 6

PAKIET 6.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

7. ZADANIE NR 7

PAKIET 7.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

8. ZADANIE NR 8

PAKIET 8.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

9. ZADANIE NR 9

PAKIET 9.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

10. ZADANIE NR 10

PAKIET 10.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

11. ZADANIE NR 11

PAKIET 11.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:2. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
e-mail: 2wog.komenda@ron.mil.pl
Numer dokumentu:41/MED
Źródło: Internet i własne
Załączniki: