Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24526964 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-01-13
Przedmiot ogłoszenia:Zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Organizator:Centrum Informatyki
Adres: Firmowa 1, 45-594 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 451 13 50
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/zus/public/postepowanie?postepowanie=40683300
Opis:Rozeznanie rynku w zakresie warunków cenowych zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek: toner + pudełko na zużyty toner (dla drukarek które tego wymagają) z dostawą do 14 jednostek ZUS
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zus/public/postepowanie?postepowanie=40683300

TERMIN SKŁADANIA ofert
20-01-2023 10:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 20-01-2023 10:00:00
Termin składania:2023-01-20
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:Centrum Informatyki
Firmowa 1
45-594 Opole
tel. 77 451 13 50
Numer dokumentu:580000/271/1/2023-LPZ
Źródło: Internet i własne