Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 25698307 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-08-23
Przedmiot ogłoszenia:

Zaprojektowanie części robót budowlanych oraz wykonanie pełn[input]ego zakresu robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą ,,Budowa Obwodnicy "

Województwo śląskie
Państwo: Polska
Termin składania:2023-09-27
Kod CPV:45220000, 45231000, 45231220, 45233120
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • brukarskie usługi
 • izolacja akustyczna
 • nadzór budowlany
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • wodociągi - wykonanie, czyszczenie i dezynfekcja
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • drogowa sygnalizacja świetlna
 • instalacje gazowe i gazociągi
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • konstrukcje lekkie, wiaty
 • zbiorniki retencyjne
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • ogrodzenia - budowa, przebudowa
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - budowlano-wykonawcze
 • projekty - konstrukcje inżynierskie
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - teletechniczne, alarmowe, komputerowe - instalacje
 • projekty - melioracje, urządzenia wodne
 • projekty - architektoniczne
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • transmisja danych, światłowody, linie, przyłącza
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • projekty - instalacje i sieci gazowe
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • rurociągi kablowe
 • projekty - sygnalizacja świetlna
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - organizacja ruchu
 • izolacja akustyczna - drogowa
 • inwentaryzacje - dendrologiczne
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • projekty - ogrodnictwo
 • gazociągi, przyłącza
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • niwelacje terenu roboty ziemne
 • rozbiórki wyburzenia