Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17483260 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-11
Przedmiot ogłoszenia:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride

Województwo śląskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-07-04
Kod CPV:71320000-7,45233162-2,45233220-7,45233222-1,45233124-4,45236000-0,45112710-5,45233140-2,45111200-0,45100000-8,45200000-9
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • elektroniczne systemy informacyjne
 • brukarskie usługi
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • konstrukcje lekkie, wiaty
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - architektoniczne
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • energia eko - urządzenia, instalacje
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - organizacja ruchu
 • inwentaryzacje - dendrologiczne
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • energia eko słoneczna - solary, fotowoltaika
 • niwelacje terenu roboty ziemne