Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14306691 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-10-24
Przedmiot ogłoszenia:Zimowe utrzymanie dróg
Organizator:Urząd Gminy Mrągowo
Adres: ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (89) 741 29 24 , fax: (89) 741 29 24 ,
E-mail:
Opis:Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Mrągowo w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem gminny na dwie części.
Opis zamówienia:

-Część nr 1 to teren Gminy na zachód od granicy drogi Kętrzyn-Mrągowo-Piecki.

-Część nr 2 to teren Gminy na wschód od w/w granicy.

Ofertę składamy na poszczególne części lub na całość zadania

Zakres prac obejmuje:

- odśnieżanie dróg po opadach.

- zwalczanie ślizgawicy (posypywanie piaskiem.)

- utrzymanie przejezdności dróg.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: upływa dnia 03.11.2017r. o godzinie 10.00.
Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy Mrągowo pokój nr 6.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu z napisem: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Mrągowo
Termin składania:2017-11-03
Kontakt:Informacje szczegółowe na temat zamówienia można uzyskać u kierownika referatu R.B.K Wojciecha Trawińskiego pokój nr 9. Tel.89 741 29 24 wew. 206.
Numer dokumentu:RBK 7226. 2.59.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: