Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-07-10
Przedmiot ogłoszenia:Zmiana ogrzewania na elektryczne
Organizator:,,Poczta Polska S.A." w Warszawie
Adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
śląskie, pow. Bytom
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 713471895
Strona www:https://portal.smartpzp.pl
Opis:Nazwa Postępowania
FUP Bytom 2 ul. Zabrzańska 132 - zmiana ogrzewania na elektryczne
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
FUP Bytom 2 ul. Zabrzańska 132 - zmiana ogrzewania na elektryczne
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska/public/postepowanie?postepowanie=8209437
Termin składania ofert
20-07-2020 11:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 20-07-2020 11:00:00
Termin składania:2020-07-20
Wymagania:Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Kod CPV:45000000-7
Numer dokumentu:BZA.2600.1416.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: