Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-21
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie 3-dniowej wycieczki
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres: ul. Kwiatowa 5, 64-920 Piła
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pilski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 67 352 84 78
E-mail:
Opis:zorganizowanie 3-dniowej wycieczki nad Morze Bałtyckie dla około 55 osób w dniach 22 - 24 czerwca 2018 r. Przewidywany wyjazd z Piły 22 czerwca br. około godziny 15:00. Powrót do Piły 24 czerwca br. w godzinach wieczornych.
W ramach realizacji usługi wykonawca zapewnia:
o autokar turystyczny z klimatyzacją o wymaganej ilości miejsc,
o 3-dniowy pobyt w hotelu SPA wraz z 2 noclegami i przejazdami,
o pokoje 2-osobowe z łazienką,
o wyżywienie - 2 śniadania, 1 obiadokolacja (zupa i drugie danie mięsne z dodatkami oraz napój) i 1 obiad w drodze powrotnej (zupa i drugie danie mięsne z dodatkami oraz napój),
o wyżywienie na spotkanie integracyjne w formie grilla (karkówka, kiełbasa, szaszłyki drobiowe, pieczywo, surówki i napoje),
o ubezpieczenie NNW dla uczestników na czas wycieczki,
o zagwarantowanie opieki pilota i przewodnika,
o pokrycie wszystkich opłat ujętych w programie (biletów wstępu/wejść do zwiedzanych obiektów),
o pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych.
W programie należy uwzględnić:
o rejs statkiem,
o korzystanie z zaplecza rekreacyjnego w hotelu - basen, jacuzzi, siłownia i sauna,
o zwiedzanie atrakcyjnych miejsc w okolicy,
o spotkanie integracyjne.
2. Pozostałe warunki zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia liczby uczestników o 5 osób.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę prosimy przesłać do dnia 28.05.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: mops@mops.pila.pl, pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 5, 64-920 Piła.
Termin składania:2018-05-28
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia w dniach 22 - 24 czerwca 2018 r.
Wymagania:4. Zawartość oferty
? wypełniony formularz oferty cenowej - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
? oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy w zakresie składanej oferty,
? do oferty winien być załączony program i harmonogram wycieczki.
6. Cena i kryterium wyboru ofert
o cena obejmuje całkowity i jednostkowy koszt uczestnictwa w wyjeździe i obejmuje wszystkie koszty jakie wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia,
o zamawiający zaznacza, że cena jednostkowa brutto na 1 osobę nie może przekroczyć kwoty 500 zł,
o zamawiający ustala jako kryterium wyboru ofert cenę, jak również program z harmonogramem wyjazdu,
o wynik postępowania zamawiający umieści na stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/mopspila

7. Realizacja zamówienia
Podstawą realizacji zamówienia będzie podpisana umowa.
9. Warunki płatności
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

10. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:8. Osoba do kontaktu w sprawie postępowania
Anita Płachta - tel. 67 352 84 78
Numer dokumentu:AG.2300.40.2018/JM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: