Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer wyniku: 17825606 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:wynik przetargu
Data dodania:2019-08-14
Przedmiot ogłoszenia:

W związku z realizacją projektu ,,OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.1. AKTYWNA INTEGRACJA, Poddziałania 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA - PROJEKTY KONKURSOWE, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup kursu baristycznego z uprawnieniami do eksploatacji urządzeń zużywających energię elektryczną wykorzystywanych w gastronomii.

Województwomałopolskie
Państwo:Polska
Branże:
  • szkolenia - barman, barista, kelner
  • szkolenia - zawodowe