Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer wyniku: 17825600 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:wynik przetargu
Data dodania:2019-08-14
Przedmiot ogłoszenia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum 2" realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi prowadzone z

Województwokujawsko-pomorskie
Państwo:Polska
Branże:
  • wypoczynek, rekreacja, wycieczki
  • szkolenia - dokształcające, edukacyjne
  • gastronomiczne usługi
  • szkolenia - zawodowe
  • hotelarskie usługi
  • szkolenia - biznesowe