Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:zlecenie - Polska
Data dodania oferty:2021-11-22
Przedmiot ogłoszenia:Generalny Wykonawca zleci wykonanie prac brukarskich
Organizator:Klient Serwisu O675
Adres: 90-001 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 603947801, 691575008
E-mail:
Opis:W ramach realizowanego przez STRABAG Sp. z o.o. kontraktu: "Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej "G" - Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25" realizowanego w ramach zadania "Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III etapu Trasy Górna" Nr sprawy ZIM-DZ.2621.34.2020
zwracam się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na wykonanie robót brukarskich wg załączonego formularza ofertowego.
STRABAG zapewnia: galanterię kamienną, galanterię betonową, materiał na podsypki, beton.
Będą dwa place składowe na początku i na końcu odcinka. Cały odcinek drogi ma 5,8 km, stąd Podwykonawca musi uwzględnić transport prefabrykatów do 3km po budowie.
Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Specyfikacja:Do zapytania zostały załączone specyfikacje techniczne oraz rysunki szczegółów.
Cały projekt drogowy dostępny jest pod linkiem: https://www.dropbox.com/sh/l6qhxnulbi83yrh/AABdzbA020bWjWBWjovvHHJIa?dl=0
Całość dokumentacji przetargowej znajduje się pod linkiem: https://www.dropbox.com/sh/o64e1oqhw776kvx/AABGhM01_gpYnzjSprXXt8n3a?dl=0
Miejsce i termin składania ofert: Oferta ważna do: 2021-11-29
Termin złożenia oferty: do 29/11/2021
Ważność oferty: 60 dni
Termin składania:2021-11-29
Miejsce i termin realizacji:Przewidywany termin rozpoczęcia robót: 04-05/2022
Aktualny termin zakończenia całego kontraktu: 30/05/2023r.
Uwagi:Gwarancja 84 miesiące od odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego
Kontakt:Osoby do kontaktu w STRABAG:
Sprawy formalne
Halszka Garbarczyk
halszka.garbarczyk@strabag.com
tel. (22) 71 44 410
kom. 603 947 801

Sprawy techniczne
Anna Dzikowska-Moskwa - kierownik robót
anna.dzikowska-moskwa@strabag.com
kom. 691 575 008
Źródło: Internet i własne
Załączniki: