Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21115709 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:zlecenie - Polska
Data dodania oferty:2021-04-23
Przedmiot ogłoszenia:Poszukuje brygady na wykonanie robot budowlanych - "Murowanie z robotami towarzyszącymi"
Organizator:Klient Serwisu O3747
Adres: 41-902 Bytom
Województwo / powiat: śląskie, pow. Bytom
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 512 22 77 84
E-mail:
Opis:Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie robot budowlanych - "Murowanie z robotami towarzyszącymi" (sama robocizna) w związku z inwestycją "Budowa bliźniaka w Bytomiu"
1.)Pozycje do wyceny:
- w ilości 474[m2] - murowanie ścian nośnych z bloczków silikatowych gr.18[cm] firmy Sil-Pro (zużycie 18[szt/m2]) na zaprawie cienkowarstwowej.
- w ilości 148[m2] - murowanie ścian działowych z bloczków silikatowych gr.12[cm] firmy Sil-Pro (zużycie 18[szt/m2]) na zaprawie cienkowarstwowej.
- w ilości 8[kpl] - ułożenie prefabrykowanych belek L19 (2szt na 1 otwór) nad otworami okiennymi, drzwiowymi w ścianach nośnych gr.18[cm]
- w ilości 18[szt] - ułożenie prefabrykowanych belek ceramicznych (1szt na 1 otwór) nad otworami okiennymi, drzwiowymi w ścianach działowych gr.12[cm]
- w ilości 2[kpl] - wymurowanie systemowego komina spalinowo/dymowego Jawar Uniwersal o wysokości ~11[m] wraz z wykonaniem postumentu betonowego pod komin
- w ilości 2[kpl] - wymurowanie przewodu wentylacyjnego (3 kanały) z pustaków typu Leier o wysokości ~11[m]
- w ilości 2[kpl] - wymurowanie przewodu wentylacyjnego (4 kanały) z pustaków typu Leier o wysokości ~11[m]
Roboty towarzyszące:
- w ilości 35[mb] - wykonanie wieńca 4fi12 o wymiarach 18x25[cm] na piętrze pod zamocowanie murłaty
- w ilości 12[szt] - wykonanie w ścianie murowanej nośnej (na piętrze) rdzenia żelbetowego zbrojonego prętami fi16 o wysokości 2,4[m], deskowanego tylko z dwóch stron.
- w ilości 4[szt] - wykonanie monolitycznego nadproża ("Nadproże B1") długości 300[cm] zgodnie z rysunkiem "Nadproże B1, B2" (2szt parter, 2szt piętro)
- w ilości 2[szt] - wykonanie monolitycznego nadproża ("Nadproże B2") długości 130[cm] zgodnie z rysunkiem "Nadproże B1, B2"
- w ilości 4[szt] - wykonanie monolitycznej belki ("Belka B1") długości 383[cm] zgodnie z rysunkiem "Belka B1"
- w ilości 2[kpl] - wykonanie monolitycznych schodów zabiegowych - 16stopni. Szerokość biegu 100[cm].
WAŻNE: rozważamy wykonanie murów nośnych z pustaków ceramicznych gr.25[cm] P+W na zaprawie murarskiej (działowe gr.11,5[cm]). Proszę o alternatywną wycenę gdybyśmy zrezygnowali z bloczków silikatowych.
WAŻNE1: powyższe ilości nie uwzględniają otworów okiennych, drzwiowych. Należy przedstawić sposób rozliczania otworów w murach np. otwory okienne, drzwiowe - czy odejmowane w 100% czy np. w 50% itp.
W załączniku rysunki: "Rzut parteru"; "Rzut piętra", "Przekrój"; "Elewacja frontowa i tylna" "Strop nad parterem - zbrojenie dolne"; "Strop nad parterem - zbrojenie górne"; "Nadproże B1, B2"; "Belka B1"
2.)Informacje dodatkowe:
2.3.) Płatność - od razu po wykonaniu części prac (istnieje możliwość częściowego rozliczenia np. po wymurowaniu 100[m2] ścian; zazbrojeniu płyty fundamentowej itp.)
2.4.) My zapewniamy: materiał, dostęp do mediów, materiał na szalunki tradycyjne
2.5.) Wykonawca zapewni: niezbędny sprzęt oraz narzędzia (np. rusztowanie warszawskie, betoniarka, wiertarka itp.)
3.)Proszę o podanie poniższych informacji:
3.1.) Cena (netto), wymagana faktura, ewentualnie rachunek bądź umowa o dzieło
3.2.) Czas potrzebny na wykonanie prac (ilość dni lub tygodni)
Bardzo proszę o złożenie oferty cenowej - im szybciej tym lepiej
Miejsce i termin realizacji:2.1.) Miejsce budowy: Bytom (dzielnica Suchagóra)
2.2.) Termin rozpoczęcia prac - czerwiec/lipiec 2021r.
Uwagi:UWAGA: Istnieje możliwość kompleksowego wybudowania bliźniaka lub jego części (płyta fundamentowa; mury; strop żelbetowy z wieńcami; podciągi; więźba dachowa + pokrycie; ocieplenie) - do ustalenia
UWAGA1: Planujemy wybudować w obecnym etapie 3 bliźniaki, także jest możliwość budowy więcej niż jednego bliźniaka lub jego części - do ustalenia.
Kontakt:W razie pytań proszę o kontakt. tel: 512 22 77 84 lub mail: biuro@mesgroup.pl j.florczyk@mesgroup.pl
Źródło: Internet i własne