Zgłoś sugestię
AAA
Kategoria ogłoszenia:zlecenie - Polska
Data dodania oferty:2023-03-15
Przedmiot ogłoszenia:Poszukuję podwykonawców instalatorów elektrycznych
Organizator:Klient Serwisu O7379
Adres: 45-001 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 574117112
Opis:Podwykonawca elektryczny
Zakres Prac według załączonego projektu:
- Rozdzielnica RWP
- Główny wyłącznik pożarowy
- Przebudowa istniejącej rozdzielnicy RG
- Zasilanie szybu windy
- Oświetlenie przedsionka windy
- Oświetlenie ewakuacyjne
- Oddymianie klatki schodowej
- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym
- instalacja przepięciowa
- instalacja uziemiająca
- linnia telefoniczna dźwigu
Wykonanie prac zgodnie z projektem elektrycznym i załączonym przedmiarem robót elektrycznych
Miejsce i termin składania ofert: Proszę o składanie ofert do dnia 16.03.2023r. do godz. 16.00
Termin składania:2023-03-16
Miejsce i termin realizacji:Lokalizacja: ulica Ozimka 40, 45-058 Opole
Kontakt:Szczegóły po kontakcie tel: 574117112
Źródło: Internet i własne