Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:zlecenie - Polska
Data dodania oferty:2019-12-19
Przedmiot ogłoszenia:Poszukujemy firmy, która wykonałaby dla nas tereny zewnętrzne - drogi i chodniki
Organizator:Klient Serwisu O1771
Adres: 56-400 Oleśnica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. oleśnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 887 337 240
E-mail:
Opis:Poszukujemy firmy, która wykonałaby dla nas tereny zewnętrzne - drogi i chodniki.
Dot. Inwestycja Nadleśnictwo w Oleśnicy Śląskiej
Zakres robót do wykonania + orientacyjny przedmiar :
*dróg 1380 mkw
*chodników 277 mkw
- podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm
- nawierzchnie z kostki betonowej gr. 80cm
- place i zatoki postojowe z kostki betonowej gr 80cm typu 150 na podsypce piaskowo-cementowej gr 50mm z zalaniem spoin zaprawą cementową z pasami rozdzielczymi
-chodniki z kostki betonowej gr 60mm typu 130 na podsypce cementowo-piaskowej gr 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
- ława pod krawężniki betonowa
- krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania wiosna 2020
Źródło: Internet i własne