Zgłoś sugestię
AAA
Kategoria ogłoszenia:zlecenie - Polska
Data dodania oferty:2024-02-12
Przedmiot ogłoszenia:PRZYGOTOWANIE PROJEKTU DO POZWOLENIA NA BUDOWE ORAZ PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNY Z BIURAMI
Organizator:NAMIX SEBASTIAN ZIELSKI
Adres: ul.Szarych Szeregów 3, 05-110 Jabłonna
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. legionowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48504080609
E-mail:
Opis:Przygotowanie projektu do pozwolenia na budowę oraz planu zagospodarowania terenu obiekt magazynowo - produkcyjny z biurami.
Termin składania:2024-03-13
Źródło: Internet i własne