Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:zlecenie - Polska
Data dodania oferty:2019-02-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080
Organizator:DREW-KOS Dariusz Różycki
Adres: 32-015 Kłaj
Województwo / powiat: małopolskie, pow. wielicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 533 389 725
Opis:wykonanie działań ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i krzewów w wieku do 20 lat (w tym ich nalotów) na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080, w celu poprawy lub przywrócenia właściwego stanu siedlisk dla trzech gatunków motyli: 6177 modraszek telejus (Phengaris teleius), 6179 modraszek nausitous (Phengaris nausithous) oraz 1060 czerwończyk nieparek (Lycaena dispar).
Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 29 listopada 2019 roku.
Źródło: Internet i własne
2019-02-12 13:00
Unieważnienie

Ogłaszający poinformował, że zlecenie jest nie aktualne