Zgłoś sugestię

Źródła informacji

Baza ogłoszeń serwisu biznes-polska.pl powstaje na podstawie szczegółowego monitoringu czterech następujących źródeł, które cały czas są aktualizowane i uzupełniane:

Oficjalne biuletyny urzędowe:
 • Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED)
Kilkadziesiąt tysięcy stron internetowych:
 • oficjalne strony internetowe urzędów centralnych, regionalnych, wojewódzkich, powiatowych, miejskich, gminnych,
 • oficjalne strony internetowe innych jednostek budżetowych, szpitali, szkół, jednostek kulturalnych, domów opieki, jednostek organizacyjnych urzędów.
 • strony internetowe przedsiębiorstw prywatnych
 • serwisy tematyczne
Informacje własne:
 • ogłoszenia zamieszczane bezpośrednio przez ogłoszeniodawców oraz podmioty wykorzystujące moduł publikacji serwisu biznes-polska.pl,
 • informacje od Klientów serwisu,
 • ogłoszenia osób prywatnych
 • ogłoszenia tablicowe.
Prasa:
 • ponad 100 tytułów prasowych ogólnopolskich i regionalnych - dzienniki, tygodniki, czasopisma tematyczne.

szczegółowy wykaz tytułów prasowych