Zgłoś sugestię

Kancelaria Sejmu ogłosiła przetarg na budowę budynku dla komisji sejmowych

nowy sejm

Pięciopiętrowy gmach stanie u zbiegu Wiejskiej i Pięknej, na terenie dzisiejszego parkingu. Przeniosą się do niego obrady komisji sejmowych. Kancelaria Sejmu właśnie ogłosiła przetarg na jego budowę. Z kolei na terenie Sejmu przy ul. Maszyńskiego dobiega już końca budowa gmachu komisji służb specjalnych. Będzie gotowy w listopadzie.


Pięciopiętrowy gmach z trzema podziemnymi kondygnacjami zaprojektowała lubelska pracownia Bolesława Stelmacha. Ma ona doświadczenie w projektowaniu budynków sejmowych - kilka lat temu zaprojektowała ten stojący od strony al. Na Skarpie, który prawie w całości schowany jest pod ziemią, a na powierzchni wystaje tylko niewielki ażurowy pawilon.

Konserwator zawetował kładkę
Nowy gmach ma powstać u zbiegu Wiejskiej i Pięknej, na terenie dzisiejszego parkingu. Kancelaria Sejmu przekonuje, że w kompleksie parlamentarnym brakuje pomieszczeń na posiedzenia komisji, a także gabinetów dla posłów. W nowym gmachu ma być osiem sal oraz sto gabinetów. W pierwotnej wersji budynek miał być spięty ze starym domem poselskim poprzez łącznik nadwieszony nad ul. Wiejską. Takie rozwiązanie zawetował jednak konserwator zabytków i zamiast łącznika powstanie podziemny tunel. Budynek jest też nieco mniejszy, niż pierwotnie planowano, gdyż okazało się, że do fragmentu działki ma roszczenia rodzina Lubomirskich.

W przetargu ogłoszonym przez Kancelarię Sejmu najbardziej będzie liczyć się cena - będzie za nią przyznawane 80 proc. punktów; 10 proc. - za jakość niektórych elementów budynku, kolejne 10 proc. - za jak najkrótszy okres wyłączenia ulicy Wiejskiej z ruchu.

Firmy budowlane mają czas na zgłaszanie ofert do 13 lipca.
Przejdź do artykułu: www.wyborcza.pl/1,75248,18107026.html

Budynek zaprojektowano w sposób eksponujący cechy użytych materiałów, ograniczając do minimum wykorzystanie tynków i powłok malarskich. Podstawowymi materiałami są biały i szary beton architektoniczny, szkło bezbarwne, stal ocynkowana, stal czarna oraz aluminium.
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych);
2)Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
Więcej informacji dostępne jest w bazie Grupa Biznes Polska pod numerem 10715411 lub bezpośrednio www.biznes-polska.pl/przetargi/10715411/