Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 24299393 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:pozwolenie - Polska
Data dodania oferty:2022-11-30
Przedmiot ogłoszenia:

Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącą, przez którą rozumie się: układ komunikacji wewnętrznej, miejsca parkingowe, zadaszenie, budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, kanalizacji deszczowej wraz z otwartym, szczelnym, bezodpływowym zespołem zbiorników retencyjno-odparowujących, wewnętrznej linii zasilającej, instalacji oświetlenia zewnętrznego, rezerwowego kabla zasilającego

Województwo wielkopolskie
Państwo: Polska
Branże
  • brukarskie usługi
  • budowa obiektów pod klucz
  • wodociągi - wykonanie, czyszczenie i dezynfekcja
  • kanalizacje sanitarne
  • dachy - budowa, remonty, ocieplenia
  • linie elektryczne, przyłącza
  • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
  • zbiorniki
  • niwelacje terenu roboty ziemne