Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20510877 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-04
Przedmiot ogłoszenia:Badanie wody basenowej
Organizator:Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej
Adres: ul. Strzemieszycka 390, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Województwo / powiat: śląskie, pow. Dąbrowa Górnicza
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 322645045
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe-badanie wody basenowej
zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty na zadanie pn. ,,Badanie wody basenowej (w tym dojazd, pobór próbek, wykonanie analiz i sprawozdanie z badań) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016)" zgodnie harmonogramem (załącznik nr 2).
Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o dostarczenie oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) do dn. 11 stycznia 2021 r. do godz. 12.00 r. do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej Ul. Strzemieszycka 390 lub drogą mailową na adres zsp5@edu.dabrowa-gornicza.pl .
Termin składania:2021-01-11
Wymagania:Zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j).
Źródło: Internet i własne
Załączniki: