Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 24020649 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-10-12
Przedmiot ogłoszenia:

Budowa i przebudowa istniejących odcinków dróg

Województwo pomorskie
Państwo: Polska
Termin składania:2023-01-12
Kod CPV:45233120, 45111200, 45111291, 45111300, 45221100, 45231000, 45232130, 45232452, 45233220, 45314000, 45316110, 45316213
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • instalacje przesyłowe, sieci cieplne
 • brukarskie usługi
 • izolacja akustyczna
 • inwentaryzacje
 • integracje systemów teletechnicznych
 • wodociągi - wykonanie, czyszczenie i dezynfekcja
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • urządzenia techniczne wod-kan, prace
 • linie elektryczne, przyłącza
 • energetyczne instalacje, urządzenia, transformatory
 • oznakowanie dróg i ulic
 • instalacje gazowe i gazociągi
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • konstrukcje lekkie, wiaty
 • zabezpieczenia antykorozyjne
 • regulacje koryta rzek
 • zbiorniki retencyjne
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • transmisja danych, światłowody, linie, przyłącza
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • rurociągi kablowe
 • schody zewnętrzne, balustrady, poręcze
 • izolacja akustyczna - drogowa
 • zabezpieczenia antykorozyjne - betonu
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • gazociągi, przyłącza
 • budownictwo - mosty wiadukty
 • niwelacje terenu roboty ziemne