Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 18444517 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-12-04
Przedmiot ogłoszenia:

Budowa kładki pieszo-rowerowej oraz wanny żelbetowej pod mostem

Województwo wielkopolskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-12-20
Kod CPV:45100000-8,45111200-0,45231300-8,45233000-9,45316110-9
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • budownictwo - mosty wiadukty
 • brukarskie usługi
 • nadzór budowlany
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • integracje systemów teletechnicznych
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • usługi nadzoru leśnego, organizacja polowań
 • konstrukcje lekkie, wiaty
 • zabezpieczenia antykorozyjne
 • usługi rzeczoznawstwa
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - teletechniczne, alarmowe, komputerowe - instalacje
 • projekty - architektoniczne
 • pojemniki, kontenery na śmieci
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • transmisja danych, światłowody, linie, przyłącza
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - organizacja ruchu
 • schody zewnętrzne, balustrady, poręcze
 • zabezpieczenia antykorozyjne - betonu
 • inwentaryzacje - dendrologiczne
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • projekty - ogrodnictwo
 • archeologiczne prace, nadzór
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • niwelacje terenu roboty ziemne