Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15051231 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-03-13
Przedmiot ogłoszenia:Budowa linii kablowej nn 0,4kV oraz przyłączy kablowych 0,4kV w celu zasilania obiektu
Organizator:ENEA Operator sp z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Wałcz
Adres: Bydgoska 122, 78-600 Wałcz
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. wałecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon (67)2501731, Fax (67) 2501715
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia Budowa linii kablowej nn 0,4kV oraz przyłączy kablowych 0,4kV w celu zasilania obiektu w m-ści Dzierżążenko gm. Złotów dz. nr 114/8-/10, 114/13-/15.
Specyfikacja:Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia poczta elektroniczna, przesyłka pocztowa, strona zamawiającego http://zamowienia.enea.pl, bezpośrednio u zamawiającego
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2018-03-26 08:45
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator sp z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Wałcz
Ulica Bydgoska 122
Kod 78-600
Miasto Wałcz
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 2018-03-26 08:45 Miejsce otwarcia ofert Nazwa firmy ENEA Operator sp z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Wałcz Ulica Bydgoska 122 Kod pocztowy 78-600 Miasto Wałcz
Termin składania:2018-03-26
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 70 dni od dnia podpisania umowy
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Podstawa prawna zastosowania trybu Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu o regulamin wewnetrzny obowiązujacy u zamawiajacego
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Opisu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 4 Warunków zamówienia
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 5 Warunków zamówienia
Liczby wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert/negocjacji zgodnie z pkt 12.5 c) Warunków zamówienia
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 100% cena
Termin związania ofertą 60 dni
Kontakt:Dane teleadresowe zamawiającego
Nazwa firmy ENEA Operator sp z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Wałcz
Ulica Bydgoska 122
Kod 78-600
Miasto Wałcz
NIP 7822377160
REGON 300455398
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko Tomasz Dziemianko
Nazwa firmy ENEA Operator sp z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Wałcz
Ulica Bydgoska 122
Kod 78-600
Miasto Wałcz
Telefon (67)2501731
Fax (67) 2501715
E-mail Tomasz.Dziemianko@enea.pl
Kod CPV:45231400-9
Numer dokumentu:RPUZ/P/0183/2018/OD/RD-9
Źródło: Internet i własne
Załączniki: