Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-23
Przedmiot ogłoszenia:Budowa oświetlenia drogowego
Organizator:Urząd Gminy Pawłowice
Adres: ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. pszczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32/4756335
Opis:Wójt Gminy Pawłowice zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.:
,,Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Piaskowej w Jarząbkowicach"

II. Opis przedmiotu zamówienia :
Zakres rzeczowy:
Budowa oświetlenia ulicznego w skład którego wchodzą: słupy wirowane -14szt., oprawy oświetleniowe LED 56 W z układem umożliwiającym sterowanie mocą oprawy od 0 do max - 10 szt., wysięgnik rurowy 1,5 m -10 szt., przewód izolowany AsXSn 2x35 mm2 - 472 m, kabel YAKXS 4x35 mm2- 220 m.,mapy geodezyjne powykonawcze
Miejsce i termin składania ofert: IV. Termin składania ofert do dnia 30.05.2019 r. do godziny 11,00.
V. Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
Punkt Obsługi Klienta
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:20 w budynku Urzędu Gminy w Pawłowicach - sala narad - pokój 2.3.
Termin składania:2019-05-30
Miejsce i termin realizacji:VIII. Termin wykonania zadania: 8 tygodni od podpisania umowy
Kontakt:VII. Informacje szczegółowe na temat zamówienia można uzyskać w Referacie Infrastruktury Komunalnej.
Osoba do kontaktu: Grażyna Olszewska, tel. 32/4756335
Kod CPV:45310000-3, 45314300-4, 45315600-4, 45316110-9
Numer dokumentu:IK.7021.2.00028. 2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: