Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17498093 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-13
Przedmiot ogłoszenia:

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Województwo łódzkie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-06-28
Kod CPV:45233120-6,45113000-2,45233200-1,45233290-8,45233222-1,45111300-1,45111200-0,45232130-2,45231400-9,31527200-8,45111291-4
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • brukarskie usługi
 • inwentaryzacje
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • konstrukcje lekkie, wiaty
 • pielęgnacja zieleni przydrożnej
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • ochrona środowiska
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • monitoring kanalizacji, wodociągu
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • inwentaryzacje - dendrologiczne
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • stacje rowerowe, infrastruktura roweru miejskiego
 • niwelacje terenu roboty ziemne
 • rozbiórki wyburzenia