Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 18379050 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-11-22
Przedmiot ogłoszenia:

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych

Województwo małopolskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-12-10
Kod CPV:45233162-2,45000000-7,45110000-1,45111000-8,45111100-9,45111200-0,45111220-6,45111230-9,45111250-5,45111291-4,45112000-5
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • brukarskie usługi
 • nadzór budowlany
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • konstrukcje lekkie, wiaty
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - organizacja ruchu
 • inwentaryzacje - dendrologiczne
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • stacje rowerowe, infrastruktura roweru miejskiego
 • niwelacje terenu roboty ziemne