Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21595747 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg aukcja elektroniczna - Polska
Data dodania oferty:2021-07-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa agregatów oraz gaśnic
Organizator:Polska Grupa Górnicza S.A. - Centrala
Adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 716 4590
E-mail:
Strona www:https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/
Opis:DOSTAWA agregatów oraz gaśnic dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w roku 2021, grupa materiałowa - 292-6.
Pozycje
Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria
---|---|---|---|---|---
1 | GAŚNICA PIANOWA GW-6Z 6,0DCM3 AB +5+60C SPRZĘT GAŚNICZY | 292-6 -
Gaśnice p/pożarowe i środki pianotwórcze do gaśnic | 80 | szt. | |
Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
2 | GAŚNICA PROSZKOWA GP-6Z 6,0KG ABC -30+60C DO 123KV SPRZĘT GAŚNICZY |
292-6 - Gaśnice p/pożarowe i środki pianotwórcze do gaśnic | 80 | szt. |
| Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
3 | AGREGAT PROSZKOWY AP-50X 50KG ABC/MM -30+60C SPRZĘT GAŚNICZY | 292-6 -
Gaśnice p/pożarowe i środki pianotwórcze do gaśnic | 13 | szt. | |
Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/

Czas zakończenia ofertowania 26.07.2021 09:00:00
Otwarcie ofert:Czas rozpoczęcia aukcji 26.07.2021 12:00:00 Czas zakończenia aukcji 26.07.2021 12:02:00 Zmiana ceny 2min __ Przedłużenie 2min __
Termin składania:2021-07-26
Miejsce i termin realizacji:W wymaganiach
Wymagania:Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez
Organizatora | Wymagania - Dostawa agregatu oraz gaśnic - podpis.pdf
Oświadczenie - status Przedsiębiorcy.docx
Załącznik Nr 2a Agregat +gaśnica.docx
Oświadczenie Wykonawcy_wprowadzenie na rynek.pdf
ZAŁACZNIK (3) NOWY.docx
---|---
### UWAGA:
1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą
być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone
przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań
określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE)
spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.
__
*Wykonawca może samodzielnie zmienić ofertę przed upływem terminu składania
ofert.**
## __ Dodatkowe informacje dotyczące aukcji
Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa
---|---
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | zgodnie z
oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | 12
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy | na czas określony od 26.07.2021
do 29.10.2021
## __ Uwaga
Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej
Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie
zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy
asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a
jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do
Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za
pomocną przycisku ,,+" i ,,+ Zgłoś udział" na liście aukcji spotowych lub na
formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w _Centralnej Bazie Kwalifikowanych
Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A._ a jest zainteresowany ubieganiem się
o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji
do _Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców_ na zasadach określonych w
_Portalu Dostawcy PGG_ dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora
www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk _Centralna
Baza Kwalifikowanych Dostawców_ ) lub bezpośrednio na stronie internetowej
_Portalu Dostawcy PGG_ pod adresem: **https://dostawca-pgg.coig.biz/**
#####
Kontakt:Lista kontaktów
Imię i nazwisko | Telefon | E-mail
---|---|---
Katarzyna Buk | 32 716 4590 | k.buk@pgg.pl
Numer dokumentu:462100486-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: