Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa akcesoriów meblowych
Organizator:Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Adres: ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 261-321-600, faks: 261-321-689 lub 261-321-635, tel. 261-321-677.
Opis:3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów meblowych, w ramach której należy dostarczyć:
- okleina PCV/ABS 0,8-1 mm x 22 mm kolor dąb jasny - w ilości 15 000 mb.,
- okleina PCV/ABS 0,8-5-1 mm x 42 mm kolor dąb jasny - w ilości 1 000 mb,
- okleina PCWABS 2 mm x 22 mm kolor dąb jasny - w ilości 5 000 mb,
- okleina PCWABS 2 mm x 42 mm kolor dąb jasny - w ilości 500 mb, klej topliwy do oklejania wąskich płaszczyzn - w ilości 200 kg
- konfirmat meblowy 0 7x50 - w ilości 10 000 szt.
- podpórka do półek 0 4-5 mm metalowa - w ilości 2 000 szt.
- stopka regulowana SFWP - 001 ACKURAT M10 lub równoważna o podobnym zastosowaniu - w ilości 1 000 szt.
- klej do drewna twardego (RAKOLL Express 25 lub Wikol - lub równoważny) na bazie polioctanu winylu o krótkim czasie wiązania - pojemność opakowania: 1 kg - w ilości 20 kg,
- zamek meblowy nakładany patentowy - uniwersalny typu ZMB-1 - w ilości 100 szt.
- gwoździe pierścieniowe 2 x 25 oc - w ilości 50 kg
- drążek do szaf owalny 860 mm z uchwytami - w ilości 100 kpi
Miejsce i termin składania ofert: 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Zamknięte w nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym wgląd bez jego naruszenia, oferty oznaczone napisem: ,,Dostawa akcesoriów meblowych- postępowanie nr 80/D" należy dostarczyć do kancelarii RZI w Olsztynie, bud. nr 5, pok. 110 w siedzibie Zamawiającego do dnia 26.06.2019 r. do godz. 12:30. Oferta złożona po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, budynek nr 5, pok. 216, w dniu 26.06.2019 r. o godz. 13:40.
Termin składania:2019-06-26
Kontakt:Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych RZI w Olsztynie - mgr inż. Sebastian MICHALIK, tel. 261-321-677.
Kod CPV:39157000-7
Numer dokumentu:80/D
Źródło: Internet i własne
Załączniki: