Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20957031 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg aukcja elektroniczna - Polska
Data dodania oferty:2021-03-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa części zamiennych urządzeń do spawania gazowego oraz osprzętu
Organizator:Polska Grupa Górnicza S.A. - Centrala
Adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:032 716 3590
E-mail:
Strona www:https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/
Opis:DOSTAWA części zamiennych urządzeń do spawania gazowego oraz osprzętu dla
Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit, nr
grupy 294-24 - II post.
Pozycje
Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria
---|---|---|---|---|---
1 | MINIBEZPIECZNIK MBSA-2 ACETYLEN 0,01-0,15MPA G3/8LH 877-5311 SPRZĘT
SPAWALNICZY | 294-24 - Części zamienne urządzeń do spawania gazowego oraz
osprzęt | 150 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek
licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
2 | MINIBEZPIECZNIK MBST-1 TLEN 0,1-1MPA G1/4 877-5301 SPRZĘT SPAWALNICZY |
294-24 - Części zamienne urządzeń do spawania gazowego oraz osprzęt | 90 |
szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość
wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
3 | ZAWÓR REDUKCYJNY (ZESPÓŁ) 262-0270 REDUKTOR TLENOWY | 294-24 - Części
zamienne urządzeń do spawania gazowego oraz osprzęt | 100 | szt. | |
Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
4 | REDUKTOR BUTLOWY TLENU RBT-3 2-30BAR 212-8201 1XSTOPNIOWY Z ZAWOREM
ODCINAJĄCYM | 294-24 - Części zamienne urządzeń do spawania gazowego oraz
osprzęt | 20 | szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji
| Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
5 | REDUKTOR BUTLOWY ACETYLENU RBA-0,15 0,1-1,5BAR 212-6311 1XSTOPNIOWY |
294-24 - Części zamienne urządzeń do spawania gazowego oraz osprzęt | 25 |
szt. | | Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość
wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
6 | OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA Q 12-20 PALNIK PU/PC/PS | 294-24 - Części
zamienne urządzeń do spawania gazowego oraz osprzęt | 200 | szt. | |
Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
7 | OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA Q 10-16 PALNIK PU/PC/PS | 294-24 - Części
zamienne urządzeń do spawania gazowego oraz osprzęt | 200 | szt. | |
Nazwa | Skok [min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/

Czas zakończenia ofertowania 29.03.2021 08:00:00
Otwarcie ofert:Czas rozpoczęcia aukcji 29.03.2021 11:00:00 Czas zakończenia aukcji 29.03.2021 11:10:00 Zmiana ceny 3min __ Przedłużenie 2min __
Termin składania:2021-03-29
Miejsce i termin realizacji:W wymaganiach
Wymagania:Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez
Organizatora | Wymagane parametry tech.-użyt.-dostawa cz. zam. urządzeń do
spaw. gazowego gr. 294-24 -Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit -18.03.2021r..pdf
---|---
### UWAGA:
1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą
być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone
przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań
określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE)
spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.
__
*Wykonawca może samodzielnie zmienić ofertę przed upływem terminu składania
ofert.**
## __ Dodatkowe informacje dotyczące aukcji
Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa
---|---
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | zgodnie z
oświadczeniem
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | min. 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia | 30.06.2021r.
## __ Uwaga
Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej
Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie
zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy
asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a
jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do
Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za
pomocną przycisku ,,+" i ,,+ Zgłoś udział" na liście aukcji spotowych lub na
formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w _Centralnej Bazie Kwalifikowanych
Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A._ a jest zainteresowany ubieganiem się
o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji
do _Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców_ na zasadach określonych w
_Portalu Dostawcy PGG_ dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora
www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk _Centralna
Baza Kwalifikowanych Dostawców_ ) lub bezpośrednio na stronie internetowej
_Portalu Dostawcy PGG_ pod adresem: **https://dostawca-pgg.coig.biz/**
#####
Kontakt:Lista kontaktów
Imię i nazwisko | Telefon | E-mail
---|---|---
Iwona Wodniok | 032 716 3590 | i.wodniok@pgg.pl
Numer dokumentu:432100159-2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: