Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18554021 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-12-23
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa hurtowa koagulantu PIX 113 do oczyszczalni ścieków
Organizator:Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o
Adres: ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. szamotulski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (+48) 61 292 18 29 faks: (+48) 61 292 18 57
E-mail:
Opis:Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. ,

Zaprasza do złożenia ofert na:
2. Przedmiot zamówienia: dostawa hurtowa koagulantu PIX 113 do oczyszczalni ścieków w Szamotułach.
3. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa hurtowa koagulantu PIX 113 do oczyszczalni ścieków w Szamotułach. W ilościach między 72 Mg na rok - z rozładunkiem pompą. Dostawa całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Jednorazowa dostawa ok. 24 Mg.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin złożenia oferty i ich forma - ZGK Szamotuły Sp. z o.o., mailowo: przetargi@zgkszamotuly.pl do dnia 03.01.2020 r. do godz. 10.30.
Otwarcie ofert:7. Termin otwarcia ofert: 03.01.2020 r. , godz. 10.45.
Termin składania:2020-01-03
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2020 r.
Wymagania:5. Warunki płatności: przelew.
9. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
10. Wymagane w ofercie dokumenty i oświadczenia: brak.
11. Warunki udziału w postępowaniu które będą decydować o wyborze oferty: terminowość złożenia oferty, cena.
12. Sposób porozumiewania się z wykonawcami: mailowo - przetargi@zgkszamotuly.pl
Kontakt:8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agata Kocik
Numer dokumentu:ZO/S/28/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: