Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż systemów klimatyzacji pomieszczeń medycznych
Organizator:Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza -Radeckiego we Wrocławiu
Adres: ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 668 324 044.
E-mail:
Opis:ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
1. Opis przedmiotu zamówienia
1) Dostawa i montaż systemów klimatyzacji pomieszczeń medycznych w kampusach w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej i ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 20.05.2019 r. do godz. 12:00 w formie:
drogą elektroniczną na adres: mpolanski@usk.wroc.pl
Termin składania:2019-05-20
Miejsce i termin realizacji:5. Czas trwania umowy - 2 miesiące od daty podpisania umowy.
Wymagania:2) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty cenowej opisów, np.: folderów/prospektów/informacji producenta zawierające opisy oferowanej usługi zamówienia.
3) Jako odrębny załącznik nr 3, Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia.
3. Kryterium
Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena - 60%,
Okres gwarancji - 40%.
4.Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
Kontakt:Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Andrzej Bryś, tel.: 668 324 044.
Numer dokumentu:USK/DZP/4.8-153/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: