Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21989331 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-04
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i wymiana istniejącego zbiornika wody uzdatnionej
Organizator:4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Adres: ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 693 309 913
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/516486
Opis:DOSTAWA i wymiana istniejącego zbiornika wody uzdatnionej typu np. Vimoc 2,0 m3, zlokalizowanego w kotłowni parowej wysokoprężnej w bud. nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pakiet I, wariant I Wykonanie z dostawą zbiornika 2,0 m3, o wymiarach jak zbiornik istniejący, z blachy czarnej P265GH gr. 6,0 mm 1 dostawa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
2 Pakiet I, wariant II Wykonanie z dostawą zbiornika 2,0 m3, o wymiarach jak zbiornik istniejący, w całości ze stali nierdzewnej AISR 316, gr.5,0 mm 1 dostawa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
3 Pakiet II Wymianę zbiornika (w tym transport poprzez szyb montażowy z rozebraniem i odtworzeniem zadaszenia), montaż i uruchomienie, utylizacja starego zbiornika 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/516486
Zamieszczenia : 04-10-2021 15:15:00
Składania : 15-10-2021 14:00:00
Otwarcie ofert:Otwarcia : 15-10-2021 14:05:00
Termin składania:2021-10-15
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- w celu umówienia wizji lokalnej proszę o kontakt pod nr tel. 693 309 913
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - ... dni od zawarcia umowy. Proszę wpisać ilość dni na realizację pakietu/ów w zależności od składanej oferty.
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Posiadanie przez pracowników świadectw kwalifikacyjnych E i D gr. 2 i 3 - Proszę wpisać: Oświadczam, że pracownicy posiadają wymagane świadectwa kwalifikacyjne do realizacji zadania.
6 Gwarancja na wykonane prace i wbudowane materiały - Proszę wpisać w miesiącach okres na jaki udzielona zostanie gwarancja, nie mniej niż 36 m-cy.
7 Referencje na wykonane prace - Należy dołączyć w postaci skanów załączniki referencji lub protokołów odbioru na zrealizowane zadania o podobnym charakterze. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021
Numer dokumentu:ID 516486
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki:
2021-10-08 08:16
Zmiana terminu

https://platformazakupowa.pl/transakcja/516486

Postępowanie: Dostawa i wymiana istniejącego zbiornika wody uzdatnionej typu np. Vimoc ok. 1,180 m3, zlokalizowanego w kotłowni parowej wysokoprężnej w bud. nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu

Roman Domański

Transakcję wystawił:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021

Terminy:
Zamieszczenia : 04-10-2021 15:15:00
Składania : 15-10-2021 14:00:00
Otwarcia : 15-10-2021 14:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Rodzaj: Dostawy

Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/516486

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- w celu umówienia wizji lokalnej proszę o kontakt pod nr tel. 693 309 913

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Komunikaty

2021-10-07 15:42 Roman Domański Z uwagi na zwrócenie się jednego z Oferentów z zapytaniem o możliwość dokonania wizji lokalnej w dniu 13.10.2021 termin składania ofert zostaje wydłużony z 12.10.2021 na 15.10.2021.
2021-10-05 11:56 Roman Domański W dniu 05.10.2021 po godz. 11.00, w zapytaniu ofertowym i w Opisie Przedmiotu Zamówienia zmienione zostały wymiary zbiornika na wodę, będącego przedmiotem zamówienia. Prawidłowy wymiar to: poj. ok 1,180 m3, średnica 900 mm, długość 1500 mm.
W związku z powyższym termin składania ofert przedłużono do dnia 12.10.2021. do godz. 14:00

Z poważaniem
Roman Domańśki

Wyślij wiadomość do zamawiającego

Przedmiot zamówienia
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pakiet I, wariant I Wykonanie z dostawą zbiornika 1,180 m3, o wymiarach średnica 900 mm, dł. 1500 mm, z blachy czarnej P265GH gr. 6,0 mm 1 dostawa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
2 Pakiet I, wariant II Wykonanie z dostawą zbiornika 1,180 m3, o wymiarach średnica 900 mm, dł. 1500 mm, w całości ze stali nierdzewnej AISR 316, gr.5,0 mm 1 dostawa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
3 Pakiet II Wymianę zbiornika (w tym transport poprzez szyb montażowy z rozebraniem i odtworzeniem zadaszenia), montaż i uruchomienie, utylizacja starego zbiornika 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Kursy walut NBP PLN: PLN, EUR: 4.5941 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - ... dni od zawarcia umowy. Proszę wpisać ilość dni na realizację pakietu/ów w zależności od składanej oferty.
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Posiadanie przez pracowników świadectw kwalifikacyjnych E i D gr. 2 i 3 - Proszę wpisać: Oświadczam, że pracownicy posiadają wymagane świadectwa kwalifikacyjne do realizacji zadania.
6 Gwarancja na wykonane prace i wbudowane materiały - Proszę wpisać w miesiącach okres na jaki udzielona zostanie gwarancja, nie mniej niż 36 m-cy.
7 Referencje na wykonane prace - Należy dołączyć w postaci skanów załączniki referencji lub protokołów odbioru na zrealizowane zadania o podobnym charakterze. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

2021-10-05 12:55
zmiana terminu

https://platformazakupowa.pl/transakcja/516486

Postępowanie: Dostawa i wymiana istniejącego zbiornika wody uzdatnionej typu np. Vimoc ok. 1,180 m3, zlokalizowanego w kotłowni parowej wysokoprężnej w bud. nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu

Roman Domański

Transakcję wystawił:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021

Terminy:
Zamieszczenia : 04-10-2021 15:15:00
Składania : 12-10-2021 14:00:00
Otwarcia : 12-10-2021 14:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Rodzaj: Dostawy

Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/516486

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- w celu umówienia wizji lokalnej proszę o kontakt pod nr tel. 693 309 913

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Komunikaty

2021-10-05 11:56 Roman Domański W dniu 05.10.2021 po godz. 11.00, w zapytaniu ofertowym i w Opisie Przedmiotu Zamówienia zmienione zostały wymiary zbiornika na wodę, będącego przedmiotem zamówienia. Prawidłowy wymiar to: poj. ok 1,180 m3, średnica 900 mm, długość 1500 mm.
W związku z powyższym termin składania ofert przedłużono do dnia 12.10.2021. do godz. 14:00

Z poważaniem
Roman Domańśki

Wyślij wiadomość do zamawiającego

Przedmiot zamówienia
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pakiet I, wariant I Wykonanie z dostawą zbiornika 1,180 m3, o wymiarach średnica 900 mm, dł. 1500 mm, z blachy czarnej P265GH gr. 6,0 mm 1 dostawa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
2 Pakiet I, wariant II Wykonanie z dostawą zbiornika 1,180 m3, o wymiarach średnica 900 mm, dł. 1500 mm, w całości ze stali nierdzewnej AISR 316, gr.5,0 mm 1 dostawa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
3 Pakiet II Wymianę zbiornika (w tym transport poprzez szyb montażowy z rozebraniem i odtworzeniem zadaszenia), montaż i uruchomienie, utylizacja starego zbiornika 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Kursy walut NBP PLN: PLN, EUR: 4.5941 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - ... dni od zawarcia umowy. Proszę wpisać ilość dni na realizację pakietu/ów w zależności od składanej oferty.
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Posiadanie przez pracowników świadectw kwalifikacyjnych E i D gr. 2 i 3 - Proszę wpisać: Oświadczam, że pracownicy posiadają wymagane świadectwa kwalifikacyjne do realizacji zadania.
6 Gwarancja na wykonane prace i wbudowane materiały - Proszę wpisać w miesiącach okres na jaki udzielona zostanie gwarancja, nie mniej niż 36 m-cy.
7 Referencje na wykonane prace - Należy dołączyć w postaci skanów załączniki referencji lub protokołów odbioru na zrealizowane zadania o podobnym charakterze. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.