Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21195968 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa leżaków plażowych
Organizator:Urząd Morski w Szczecinie
Adres: pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 4 403-257, tel. 91 4 403-452, tel +48 (91) 44 03 400 Fax: +48 (91) 43 44 656
E-mail:
Opis:DOSTAWA leżaków plażowych w ilości 50 sztuk.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Leżak plażowy z regulacją oparcia, 2 - pozycyjny,
- stelaż aluminiowy - wykonany z rury fi 20mm o grubości ścianki 1,5mm,
- podłokietniki wykonane z twardego drewna bukowego,
- tkanina: siatka PCV, gramatura: 650 gr - mocna, odporna na warunki
atmosferyczne,
- kolor: granatowy/niebieski/ciemnoniebieski/szary,
- wytrzymałość leżaka do 100-120 kg,
Wymiary leżaka po rozłożeniu:
wys. siedziska od ziemi - 37 cm
szer. stelaża z podłokietnikami - 60 cm
szer. siedziska tapicerki - 40 cm
długość siedziska tapicerki - 110cm
Wymiary leżaka po złożeniu:
wys. - 93 cm,
szer. - 60 cm
średnica rury stelaża leżaka - 20 mm.
Nadruk z tyłu tapicerki w kolorze białym: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
(wielkość liter - do uzgodnienia).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia
14.05.2021 r., do godz. 15:00 z dopiskiem ,,oferta na dostawę leżaków plażowych".
Termin składania:2021-05-14
Miejsce i termin realizacji:- miejsce dostawy: Ośrodek Szkolno - Wypoczynkowy UMS w Pobierowie,
ul. Grunwaldzka 2, 72-346 Pobierowo.
- termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych od daty wysłania
zamówienia
Wymagania:4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Najniższa cena brutto.
6. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę i adres Wykonawcy,
b) cenę jednostkową netto, wartość netto i brutto za towar + stawka VAT,
wyrażone w PLN,
c) termin wykonania zamówienia - 30 dni kalendarzowych od daty wysłania zamówienia.
d) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,
e) formę dostawy ( jeżeli transport nie jest wliczony w cenę towaru proszę wyraźnie to zaznaczyć),
Załącznik nr 3
do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Morskim w Szczecinie
f) okres gwarancji,
g) termin ważności oferty,
h) warunki płatności - przelew 21 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury,
i) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).
płatność: przelew 21 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury.
Kontakt:5. Osoba/y upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Merytorycznie: Pani Joanna Duk, tel. 91 4 403-257; e-mail: jduk@ums.gov.pl
Technicznie: Pani Magda Otocka, tel. 91 4 403-452; e-mail: motocka@ums.gov.pl
Kod CPV:37416000-7
Numer dokumentu:ZT-I.231.97.21.JD, PO-II.2630.89.21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: