Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów ciepłowniczych wraz z wykonaniem prac budowlanych
Organizator:Celsium Sp. z o.o
Adres: ul. 11-go Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. skarżyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.(041) 252 89 80, fax (041) 252 89 83
E-mail:
Opis:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu na realizację zadania pn :
,,Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów ciepłowniczych wraz z wykonaniem prac budowlanych w pomieszczeniach węzłów w Skarżysku- Kamiennej, Starachowicach, Sokółce oraz Grójcu"
Zamawiający ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy zadania pn.:
,,Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów ciepłowniczych wraz z wykonaniem prac budowlanych w pomieszczeniach węzłów w Skarżysku- Kamiennej, Starachowicach, Sokółce oraz Grójcu"
i zaprasza do składania ofert
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie węzłów ciepłowniczych w Skarżysku - Kamiennej, Starachowicach, Sokółce oraz Grójcu o parametrach pracy jak w tabeli nr 1 wraz z wykonaniem prac budowlanych według zakresu określonego w III pkt. 14-24.
Tabela nr 1
L.p. Adres Qco Qcw Qct Gs.cw Gcyrk.cw Vst.cw
[kW] [kW] [kW] [dm3/s] [dm3/h] [dm3]
1. Starachowice
1.1 CKP Starachowice 200 - - - - -
2. Grójec
2.1 Kościelna 10 106 40 - 1,4 1008 200
2.2 ul. Mszczonowska 35 45 30 - 1,4 500 150
3. Sokółka
3.1 Budynek handlowy przy ul. Lotników Lewoniewskich 150
4. Skarżysko - Kamienna
4.1 ul. Niepodległości 98 25 20 - 0,7 500 60
4.2 ul. Niepodległości 71 230 80 - 2,4 1200 300
4.3 ul. Oseta Wasilewskiego 12 - 85 - 2,4 700 350
4.4 ul. Paryska 221 - 40 - 1,4 500 150
4.5 ul. Zielna 13 - 85 - 2,4 700 350
4.6 ul. Sokola 19 - 105 - 2,8 810 450
4.7 ul. Sokola 24 - 50 - 1,7 500 200
gdzie:
Qco [kW] - obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepła instalacji c.o.
Qcw [kW] - obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepła instalacji c.w.u.
Qct [kW] - obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepła instalacji c.t.
Gs.cw [dm3/s] - przepływ chwilowy (sekundowy) wody użytkowej w obiegu wymiennika c.w.u.
Gcyrk.cw [dm3/h] - przepływ w obiegu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
Vst.cw [dm3] - pojemność stabilizatora ciepłej wody użytkowej
1. Parametry pracy węzłów i dane techniczne dla budynku CKP w Starachowicach:
1.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25 °C stałe;
1.2. temperatury obliczeniowe instalacji c.o. 80/60°C;
1.3. ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;
1.4. ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynków P2/Pp = 6,5/4,0 bar;
1.5. ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. 1000 mbar;
1.6. ciśnienie statyczne instalacji c.o. 2 bary;
1.7. ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.o. 6,0 bar;
2. Parametry pracy węzłów i dane techniczne dla budynku przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu:
2.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25 °C stałe;
2.2. temperatury obliczeniowe instalacji c.o. 80/60 °C;
2.3. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60 °C;
2.4. ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;
2.5. ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynków Pz/Pp = 8,7/5,0 bar;
2.6. ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. 110 mbar;
2.7. ciśnienie statyczne instalacji c.o. 0,8 bar;
2.8. ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.o. 6,0 bar;
2.9. ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 100 mbar.
3. Parametry pracy węzłów i dane techniczne dla budynku przy ul. Mszczonowskiej 35 w Grójcu:
3.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25 °C stałe;
3.2. temperatury obliczeniowe instalacji c.o. 80/60 °C;
3.3. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60 °C;
3.4. ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;
3.5. ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynków Pz/Pp = 7,0/5,2 bar;
3.6. ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. 200 mbar;
3.7. ciśnienie statyczne instalacji c.o. 2,0 bar;
3.8. ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.o. 6,0 bar;
3.9. ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 100 mbar.
4. Parametry pracy węzłów i dane techniczne dla budynku handlowego przy ul. Lotników Lewoniewskich w Sokółce:
4.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25 °C stałe;
4.2. temperatury obliczeniowe instalacji c.o. 80/60 °C;
4.3. ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;
4.4. ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynków Pz/Pp = 7,0/5,2 bar;
4.5. ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. 1100 mbar;
4.6. ciśnienie statyczne instalacji c.o. 0,6 bar;
4.7. ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.o. 3,0 bar;
5. Parametry pracy węzłów i dane techniczne dla budynku przy ul. Niepodległości 98 w Skarżysku-Kamienna:
5.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25°C stałe;
5.2. temperatury obliczeniowe instalacji c.o. 90/70 °C;
5.3. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60 °C;
5.4. ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;
5.5. ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynku Pz/Pp = 7,5/5,0 bar;
5.6. ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. 100 mbar;
5.7. ciśnienie statyczne instalacji c.o. 1,0 bar;
5.8. ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.o. 6,0 bar;
5.9. ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 100 mbar.
6. Parametry pracy węzłów i dane techniczne dla budynku przy ul. Niepodległości 71 w Skarżysku-Kamienna:
6.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25 °C stałe;
6.2. temperatury obliczeniowe instalacji c.o. 95/75 °C;
6.3. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60 °C;
6.4. ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;
6.5. ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynku Pz/Pp = 7,0/5,5 bar;
6.6. ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. 200 mbar;
6.7. ciśnienie statyczne instalacji c.o. 2,0 bar;
6.8. ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.o. 6,0 bar;
6.9. ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 200 mbar.
7. Parametry pracy węzłów i dane techniczne dla budynku przy ul. Oseta Wasilewskiego 12 w Skarżysku-Kamienna:
7.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75°C zmienne;
lato: 65/25°C stałe;
7.2. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60°C;
7.3. ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;
7.4. ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynków Pz/Pp = 7,5/5,5 bar;
7.5. ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 150 mbar.
8. Parametry pracy węzłów i dane techniczne dla budynku przy ul. Paryska 221 w Skarżysku-Kamienna:
8.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75°C zmienne;
lato: 65/25°C stałe;
8.2. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60°C;
8.3. ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;
8.4. ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynków Pz/Pp = 6,0/4,0 bar;
8.5. ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 100 mbar.
9. Parametry pracy węzłów i dane techniczne dla budynku przy ul. Zielna 13 w Skarżysku-Kamienna:
9.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75°C zmienne;
lato: 65/25°C stałe;
9.2. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60°C;
9.3. ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;
9.4. ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynków Pz/Pp = 7,5/5,5 bar;
9.5. ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 200 mbar.
10.Parametry pracy węzłów i dane techniczne dla budynku przy ul. Sokola 19 w Skarżysku-Kamienna:
10.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75°C zmienne;
lato: 65/25°C stałe;
10.2. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60°C;
10.3. ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;
10.4. ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynków Pz/Pp = 7,0/5,0 bar;
10.5. ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 200 mbar.
11.Parametry pracy węzłów i dane techniczne dla budynku przy ul. Sokola 24 w Skarżysku-Kamienna:
11.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75°C zmienne;
lato: 65/25°C stałe;
11.2. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60°C;
11.3. ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;
11.4. ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynków P2/Pp = 7,0/5,0 bar;
11.5. ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 150 mbar.
12.Wymagania techniczne dla każdego węzła:
12.1. węzły ciepłownicze powinny być wykonane zgodnie ze schematami ideowymi stanowiącymi załączniki nr 1, 2, 3;
12.2. pompa obiegowa inst. c.o. z płynną regulacją obrotów Wiło, Grundfos, LFP, jednofazowa;
12.3. pompa cyrkulacyjna c.w.u. z płynną regulacją obrotów Wiło, Grundfos, LFP, jednofazowa;
12.4. armatura: kurki kulowe o połączeniach gwintowanych, strona pierwotna - PN16; strona wtórna - PN6, przy czym pierwsze zawory od strony przyłącza ciepłowniczego - kołnierzowe PN16, jako zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami na przyłączu ciepłowniczym magneto-odmulacze Spaw-Test;
12.5. wymienniki ciepła płytowe lutowane posiadające określoną w aprobacie technicznej wartość parametru ,,A" stosowanego do obliczania przepustowości zaworu bezpieczeństwa (wg PN-B-02414, pkt. 2.2.2.2);
12.6. sterownik węzła firmy Samson typ 5573;
12.7. zawory regulujące temperaturę czynnika ogrzewanego - z funkcją zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w instalacji odbiorczej (wg PN-B-02414, pkt. 2.6), Samson;
12.8. zawory bezpieczeństwa - membranowe;
12.9. naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.w.u. - PN6, z armaturą przyłączeniową zapewniającą ciągłą wymianę wody w naczyniu;
12.10. stabilizator temperatury c.w.u. - PN6, pojemność wg tabeli nr 1;
12.11. ciepłomierze - MULTICAL 603 firmy KAMSTRUP z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu ULTRAFLOW 54, liczniki ciepła węzłów w Grójcu wyposażone w moduły komunikacyjne Kamstrup typ Wired M-Bus HC-003-20.
12.12. pozostałe wyposażenie węzłów - wg wymaganych schematów ideowych - stanowiących załącznik nr 1, 2, 3.
12.13. kubatura węzłów dostosowana do wymiarów pomieszczeń przeznaczonych na węzły cieplne-załączniki nr 4-14. Lokalizację węzła należy uzgodnić z Zamawiającym i przedstawić na załączonych rzutach w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy na dostawę węzła.
13. Zamówienie polega na dostawie węzłów wg specyfikacji jak wyżej i obejmuje:
13.1. dostawę węzłów cieplnych dwufunkcyjnych c.o.+c.w.u., jednofunkcyjnych c.w.u. lub jednofunkcyjnych c.o.;
13.2. na węzłach powinny być dostępne następujące dane z regulatora obiektowego firmy Samson typu Trovis:
o temp. wyjścia c.w.u.,
o temp. zasilania i powrotu co.,
o temp. w zasobniku c.w.u.,
o zadana krzywa grzewcza oraz jej obniżenia i przesunięcia,
o zadana temperatura wyjścia c.w.u.,
o temp. powietrza zewnętrznego,
o sygnalizacja pracy wszystkich pomp,
o sygnalizacja otwierania/zamykania zaworów regulacyjnych;
13.3. sporządzenie protokołu określającego dla wszystkich urządzeń ciśnieniowych węzła formy dozoru technicznego (wg. Rozp. Ministra Gosp. Pracy i Polit. Społecznej z 9 lipca 2003r w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych Dz.U. Nr 135 z 2003r. poz. 1269 oraz innych obowiązujących w tym względzie przepisów),
13.4. przygotowanie dokumentów, zgłoszenie i uzyskanie pozytywnego odbioru przez UDT wszystkich urządzeń ciśnieniowych węzła podlegających takiemu odbiorowi (dozór pełny, ograniczony, uproszczony) - Zamawiający zapewnia niezbędną współpracę (podpisanie dokumentów, upoważnienia, dostawę czynnika roboczego, itp.),
13.5. dostarczenie świadectwa jakości na węzeł i jego elementy potwierdzających dopuszczenie do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13.6. dostarczenie w języku polskim dokumentacji technologicznej węzła wraz częścią elektryczną z wyszczególnieniem jego elementów i obliczeń oraz również w języku polskim instrukcji obsługi (DTR) na węzeł i jego elementy (urządzenia),
13.7. dostarczenie protokołów z prób, sprawdzeń i pomiarów w tym pomiarów instalacji elektrycznej węzła, oraz schematów instalacji ciepłowniczej oraz elektrycznej węzła i instrukcji obsługi węzła,
13.8. przeszkolenie pracowników obsługi Zamawiającego.
14. Zamówienie dla budynku CKP w Starachowicach obejmuje również następujące prace montażowe:
14.1. wymurowanie ścian działowych do wysokości 2,5m od posadzki (zakup materiałów po stronie wykonawcy),
14.2. montaż drzwi stalowych 80/210 (zakup drzwi po stronie wykonawcy),
14.3. Wspawanie profilu stalowego rozdzielającego istniejące skrzydła drzwi stalowych wejściowych do pomieszczenia spawalni. Gabaryt profila zostanie określony podczas montażu i dopasowany
do zamówionych drzwi wejściowych stalowych (80/200) do węzła oraz istniejącego skrzydła drzwi wejściowych do spawalni. Do profila stalowego należy dospawać elementy otworowe w celu możliwości zamykania skrzydła drzwi wejściowych do spawalni.
14.4. przebudowa przyłącza ciepłowniczego bliżej ściany zewnętrznej, wykonanie odcięcia i spinki,
14.5. montaż węzła w pomieszczeniu,
14.6. przyłączenie węzła do rurociągów przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego do pomieszczenia węzła (połączenie to należy zabezpieczyć antykorozyjnie),
14.7. wykonanie studzienki schładzającej,
14.8. montaż wpustu podłogowego DN50 wraz z podłączeniem <J)50PVC do studzienki schładzającej,
14.9. wykonanie posadzki i cokolika wokół ścian z płytek gresowych,
14.10.wykonanie cokolika z cegły klinkierowej wokół zamontowanego węzła umożliwiającego odprowadzenie wody ze spustów i odpowietrzeń węzła do wpustu podłogowego w sposób ograniczający rozbryzgi,
14.11.wykonanie szyny ekwipotencjalnej wraz z uziemieniem płaskownikiem Fe/Zn 25x4,
14.12.wykonanie połączeń dla elementów metalowych stanowiących wyposażenie pomieszczenia węzła z szyną wyrównawczą,
14.13.wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilającej wraz z zabezpieczeniami dla modułu węzła, w skład której będą wchodziły:
instalacja oświetleniowa - wydzielenie obwodu lampy zasilającej, w obudowie hermetycznej zabezpieczenie nadprądowe-B6, zasilanie modułu węzła zabezpieczenie nadprądowe-B16. Rozdzielnica powinna posiadać dwa niezależne obwody, pierwszy zasilanie modułu c.o. oraz drugi zasilanie pozostałych odbiorników. Każdy z nich powinien być zabezpieczony oddzielnym jednofazowym wyłącznikiem RCD 25A, 30mA,
Zamontowanie licznika energii elektrycznej dla potrzeb węzła w istniejącej rozdzielnicy elektrycznej pomieszczenia spawalni.
14.14.podłączenie moduł z rozdzielnicy w pomieszczeniu szafy zasilającej moduł (lokalizacja rozdzielnicy pomieszczenia obok drzwi wejściowych),
14.15.wprowadzenie nastaw urządzeń automatycznej regulacji pracy węzła; Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru końcowego,
14.16.dostarczenie protokołów z prób i pomiarów powykonawczych instalacji elektrycznych modułu,
14.17.uruchomienie węzła oraz przeszkolenie pracowników obsługi Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Składanie ofert ( przygotowanie, terminy).
1. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ.
3. Oferta musi zawierać koszt wykonania całości zadania w rozbiciu na dostawę węzła i prace montażowe.
4. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie. Koperta adresowana na Zamawiającego powinna zawierać opis:
,,Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów ciepłowniczych wraz z wykonaniem prac budowlanych"
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 19.06.2019 r. do godz. 11.00
Otwarcie ofert:Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2019-06-19
Wadium:10 000,00 zł
Wymagania:V. Warunki jakie musi spełnić Oferent:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Zamawiającego w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł). Nr konta: Bank Millenium 60 1160 2202 0000 0002 7890 2369. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w formie ubezpieczenia lub gwarancji bankowej. Wadium wpłacone w pieniądzu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po popisaniu umowy z wybranym oferentem.
2. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 150 % ceny ofertowej.
3. Dysponowanie kadrą posiadającą uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami do wykonania tego zadania.
4. Ofertę musi złożyć na załączonym blankiecie stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ.
5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Oferent winien przedstawić cenę ryczałtową netto obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
Wymagany minimalny okres gwarancji na całość robót wynosi 2 lata.
Kontakt:II. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
o Agnieszka Orczyk - w zakresie przedmiotu zamówienia i procedur przetargowych, oraz wizji lokalnych w Skarżysku- Kamiennej,
e-mail: agnieszka.orczyk@celsium.pl. tel. 607 124 359.
o Cezary Trochimiuk - w zakresie wizji lokalnej w Skarżysku- Kamiennej, e-mail: cezary.trochimiuk@celsium.pl , tel. 606 835 782,
o Urszula Sałek - w zakresie wizji lokalnych w Skarżysku- Kamiennej, Starachowicach oraz Sokółce, e-mail: urszula.sałek@celsium.pl. tel. 698 713 977.
o Jakub Stradowski - w zakresie wizji lokalnych w Grójcu, e-mail: jakub.stradowski@celsium.pl. tel. 607 120 587.
o Krzysztof Borowiec - w zakresie przedmiotu zamówienia - instalacje elektryczne i automatyka węzła, kom. 601 545 859, e-mail: krzysztof.borowiec@celsium.pl
Informacje udziela się w dni robocze, w godzinach: 8.00 - 14.00.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: