Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17040575 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-21
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa myjki wysokociśnieniowej
Organizator:Urząd Morski w Szczecinie
Adres: Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. kont. 91 44 03 428;
E-mail:
Opis:Dostawa myjki wysokociśnieniowej KARCHER wraz z akcesoriami.
Opis przedmiotu zamówienia
Lp. Nazwa i opis przedmiotu Nr katalogowy jm ilość
1. Myjka wysokociśnieniowa KARCHER HD 9/20-4 MX Plus 1.524-927.0 szt. 1
2. Lanca do piany TR 4.112-054.0 szt. 1
3. Lanca spryskująca obrotowa 850 mm 4.112-006 szt. 1
4, Wtyk szybkozłącza 2.115-001 szt. 3
5. Gniazdo szybkozłącza 2.115-000 szt. 1
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 28.03.2019 r. do godziny 15:00
na adres Urząd Morski w Szczecinie Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, Kancelaria
Ogólna Urzędu pok. 130 z dopiskiem: (Oferta na dostawę myjki KARCHER.
Informacje dodatkowe
Termin składania:2019-03-28
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji: do 7 dni od daty otrzymania zamówienia,
Miejsce dostawy: Magazyn Nr 3 w Szczecinie ul. Światowida 16c (na terenie Bazy
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie)
Wymagania:Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Najniższa cena.
Oferta powinna zawierać:
a) nazwę i adres Wykonawcy
b) cenę netto + stawkę VAT i cenę brutto
c) termin wykonania zamówienia - 7 dni od daty otrzymania zamówienia
d) warunki płatności - przelew 21 dni od daty otrzymania towaru wraz z fakturą
e) okres gwarancji - min. 12 miesięcy od daty dostawy
f) term in ważności oferty - 30 dni
g) formę dostawy (jeżeli transport nie jest wliczony w cenę towaru, proszę wyraźnie to
zaznaczyć)
h) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
i) wypełnione oświadczenie RODO - załącznik nr 1
Płatność: przelewem 21 dni od daty otrzymania towaru wraz z fakturą,
Termin ważności oferty - 30 dni,
Gwarancja min. 12 miesięcy od daty dostawy,
Kontakt:Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami
Merytorycznie - Inspektor ds. Zaopatrzenia - Pani Julita Szłapińska
tel. kont. 91 44 03 428; e-mail: jszlapinska@ums.gov.pl
Numer dokumentu:PO.11.3791.40.19, ZT.1.241.22.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: