Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg aukcja elektroniczna - Polska
Data dodania oferty:2018-01-12
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ
Organizator:Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Adres: Świerże Górne Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. kozienicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 / 48 614 24 14 faks +48 / 48 614 35 16
Strona www:http://enea-wytwarzanie.logintrade.net
Opis:Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. odzieży ochronnej wymienionej poniżej w tabeli Nr 1:
Lp.
Nazwa pozycji
Jm
Ilość
1
UBRANIE KOSZAROWE STRAŻ POŻARNA
czteroczęściowe (kamizelka, bluza, spodnie, czapka dżokejka, odpinane rękawy,
- bawełna 100% gr. min. 320g/m2 impregnowana niepalna,
-napisy i taśmy fluoroscencyjne, trudnopalne,
- spodnie wzmocnione na kolanach i z tyłu,
- spełniające normy: EN 340:2006, PN-EN ISO 11612:2011
- posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz KG PSP.
- PN-EN ISO 15025:2005
- PN-EN ISO 6942:2005
- PN-EN ISO 25077:1998 i PN-EN ISO 6330:2002
KPL
20
2
UBRANIE OLEJOODPORNE
- gramatura min 220 g/m2,
- materiał wodoodporny oddychający,
- wymagany certyfikat wyrobu,
- środek ochrony indywidualnej kat II.,
- wykonanie: wg norm PN-EN 340:2006, PN-EN 343+A1:2008/AC:2010
Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.
KPL
40
3
UBRANIE KWASOODPORNE
- gramatura min 412 g/ m2,
- spełniające normy PN-EN 14605+A1:2010
- Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.
KPL
36

Lp.
Nazwa pozycji
Jm
Ilość
4
UBRANIE SPAWALNICZE TRUDNOPALNE
- dwuczęściowe, spodnie do pasa gramatura min. 320 g/m2,
- spodnie z naszytymi ochronnymi łatami na kolana,
- Środek ochrony indywidualnej kat II.
- wykonane wg. norm PN-EN ISO 11611:2009
Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.
KPL
97
5
UBRANIE WODOODPORNE
- gramatura min 220 g/m2,
- materiał wodoodporny oddychający,
- wymagany certyfikat wyrobu,
- środek ochrony indywidualnej kat II.,
- wykonanie: wg norm PN-EN 340:2006, PN-EN 343+A1:2008/AC:2010
Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.
KPL
47
6
KOMBINEZON PYŁOSZCZELNY ROZM.UNIWERSALNY
- bawełna 100 %,
- kombinezon wzmacniany jest na nogawkach i pośladkach tkaniną taką samą jak cały kombinezon,
- wymagany certyfikat CE.
Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.
- EN-ISO 14877; 1999
szt
115
7
KOMBINEZON KWASOODPORNY
- TYCHEM C Standard
- zgodny z normą: - PN-EN 13034+A1:2010, PN-EN 14126:2005
- trzyczęściowy kaptur, elastyczne wykończenie otworu twarzowego, ściągacze w pasie, elastyczne - ściągacze w rękawach i nogawkach, zamek błyskawiczny przykryty patką (zaklejaną na taśmę), - - dodatkowo przylepna patka uszczelniająca podbródek, szwy oklejone taśmą (100% szczelności).
Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.
szt
170
8
KOMBINEZON OLEJOODPORNY
- TYVEX Clasic, biały, 1431N, 40g/m2.
- PN- EN 340: 2006,
- Środek ochrony indywidualnej kat III.
Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.
szt
127
9
FARTUCH SPAWALNICZY SKÓRA
- skóra naturalna,
- długi.
- PN-EN 340:2006
Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.
szt
4
10
FARTUCH KWASOODPORNY
- używany przy narażeniu na kontakt z chemikaliami,
- norma PN-EN 14605+A1:2010
- wykonany z poliakrylonitrylu (doskonałe połączenie wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej),
- wyposażony w system regulacji umożliwiający jego optymalne dopasowanie do obwodu pasa,
- stanowiący ochronę odzieży wierzchniej w okolicy brzucha przed kwasem siarkowym, acetonem, wodorotlenkiem sodu, olejami i smarami,
- kaptur stały,
- brak ściągaczy w nadgarstkach i w kostkach,
- zapinanie na zamek błyskawiczny pod patką na zatrzaski,
- szwy zgrzewane.
szt
7

Lp.
Nazwa pozycji
Jm
Ilość
11
FARTUCH WODOODPORNY BAWEŁNA TYP OF-99 LEKKI
- wykonany z PCV/POLIESTER,
- wiązany z tyłu,
- kolor: szary, zielony, zielono-szary
szt
7
12
FARTUCH OLEJOODPORNY OCHRONNY
szt
5
13
KAMIZELKA OCHRONNA -OSTRZEGAWCZA
- na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego
- kolor: pomarańczowy 450 szt.
- kolor żółty 4 szt. dodatkowo z napisem BHP,
Pozostała ilość w kolorze żółtym, na plecach logo i napis Enea
- z dwoma taśmami ostrzegawczymi,
- szerokość: min. 5 cm.
szt
1000
14
NAKOLANNIKI SKÓRA BLANKOWA ON-18
Materiał: Skóra bydlęca licowana/Wewnątrz gruba włóknina
Rozmiar: Uniwersalny
Norma: PN-EN 340 Odzież ochronna, wymagania ogólne
Certyfikat CE kat. I
KPL
14
15
Kombinezon ochronny (pełna ochrona chemiczna)
szt
11
? Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostawy poszczególnych asortymentów w okresie realizacji zamówienia. Faktycznie dostarczona ilość poszczególnych asortymentów może ulec zmianie ? 10% w stosunku do ilości określonej w pozycjach od 1 do 15.
? Termin dostawy do 30.11.2018 r. (na podstawie wysłanego e-mailem zapotrzebowania na daną pozycję asortymentową lub jej część, termin dostawy nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od daty otrzymania i potwierdzenia e-mailowego zapotrzebowania.
Do Wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej muszą być załączone wzory poszczególnych pozycji asortymentowych, brak wzoru będzie stanowił przesłankę do odrzucenia Wniosku.
Wzory poszczególnych pozycji asortymentowych należy złożyć w zbiorczym opakowaniu (lub kilku zbiorczych opakowaniach).
Zbiorcze opakowanie powinno być zamknięte w sposób trwały (np. taśma, sznurek itp.) i zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem (np. lak, pieczęć itp.).
UWAGA! Wzory dostarczone do postępowania Wykonawcy muszą odebrać w terminie do 30, dni licząc od daty wysłania powiadomień o rozstrzygnięciu przetargu. Po tym terminie nieodebrane wzory zostaną zlikwidowane.
Gwarancja - minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
Nie dopuszcza się: składania ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się: składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składania ofert częściowych, na jedną lub więcej z 15 części (pozycji) opisanych w tabeli Nr 1.
II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych
2. Wymagania formalne
2.1. Z platformy mogą korzystać Wykonawcy zarejestrowani na platformie Logintrade pod adresem: http://enea-wytwarzanie.logintrade.net/rejestracja
2.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w aukcji, musi zarejestrować się na platformie Logintrade pod adresem: http://enea-wytwarzanie.logintrade.net/rejestracja i przekazać Zamawiającemu swój adres e-mail, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej (Załącznik nr 1 do ogłoszenia). Po spełnieniu warunków

określonych w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający prześle na podany przez Wykonawcę adres e-mail zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej.
2.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego adresu e-mail bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia aukcji. Zamawiający nie odpowiada za błędny adres e-mail podany przez Wykonawcę.
3. Wymagania techniczne
Wszystkie aktualne i szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych Wykonawca znajdzie w instrukcjach postępowania udostępnianych wraz z zaproszeniem do udziału w aukcji elektronicznej.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej
upływa 01.02.2018 r. do godz. 10:00
Sposób przygotowania i termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w aukcji elektronicznej:
14.3.1. Wniosek o dopuszczenie do aukcji elektronicznej wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt. VII i VIII musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór dostępny na stronie http://www.enea-wytwarzanie.pl w zakładce zamówienia niepubliczne. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
14.3.2. Składane zaświadczenia i oświadczenia muszą być oryginalnymi dokumentami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę na każdej zapisanej stronie kserokopii poświadczonego dokumentu. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do wniosku; w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem.
14.3.3. Zamawiający dopuszcza składanie wniosków drogą elektroniczną wysyłając je na adres: jaroslaw.stasiak@enea.pl Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przesłania niezwłocznie dokumentów pocztą zgodnie z pkt. 14.3.5.
14.3.4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty.
14.3.5. Koperta musi być zaadresowana i opisana w następujący sposób:
Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Świerże Górne, 26-900 Kozienice,
,,Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej na dostawę odzieży ochronnej ,,
znak: KZP-SJ.2110.3.2018 - nie otwierać przed 01.02.2018 r.g. 12:00
14.3.6. Wnioski wraz z wzoremi należy złożyć w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 6 w Budynku Archiwum Zakładowego (mieszczącego się przy Budynku Administracyjnym) Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (można tego dokonać osobiście przez posłańca, pełnomocnika bądź też przez pocztę) nie później niż do godz. 10:00 czasu polskiego w dniu 01.02.2018 r.
14.3.7. Otwarcie Wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej odbywa się bez obecności przedstawicieli Wykonawców.
14.4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do aukcji elektronicznej upływa 01.02.2018 r. o godz. 10:00.
Termin składania:2018-02-01
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
zgodnie z pkt. I niniejszego ogłoszenia
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Wadium
Wykonawca składający wniosek o dopuszczenie do aukcji elektronicznej musi wnieść wadium przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej w wysokości:
? 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w przypadku złożenia oferty na ilość 1 do 10 pozycji przedmiotu zamówienia).

? 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w przypadku złożenia oferty na ilość od 11 do 15 pozycji przedmiotu zamówienia).
Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej zostaje wykluczony z postępowania.
Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej musi być złożony dokument potwierdzający wniesienie wadium.
Wykonawca może wnieść wadium w nw. formach:
? pieniądzu,
? poręczeniach bankowych,
? gwarancjach bankowych,
? gwarancjach ubezpieczeniowych,
? poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359 t.j., ze zm.).
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wpłaty pieniężne należy dokonywać na konto nr: 78 1020 1026 0000 1402 0238 9799. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zwrot wadium
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli zajdzie jedna z nw. okoliczności:
? upłynął termin związania ofertą,
? zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego jej wykonania (jeżeli jest wymagane),
? Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,
? na wniosek Wykonawcy, który wycofał wniosek o dopuszczenie do aukcji elektronicznej przed upływem terminu do składania ww. wniosków lub którego wniosek został odrzucony.
Zatrzymanie wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana (wygrał aukcję):
? odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
? nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane),
? zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: Jarosław Stasiak
tel. 48 614 10 82, e-mail: jaroslaw.stasiak@enea.pl
Numer dokumentu:KZP-SJ.2110.3.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: